Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hur vore det att alltid följa lagen, Godner?

Annons

Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S).

Det finns en logik i att det på ett eller annat sätt ska kosta att bryta mot regler, oavsett om man betalar med sin frihet eller i form av straffavgifter eller böter. Det är också logiskt att ta allvarligt på alla lagöverträdelser.

Trovärdigheten i alla sådana system är att reglerna är tydliga, att det är klart vilka påföljder som är att vänta vid eventuella överträdelser och att alla behandlas lika.

Just nu pågår en intressant brott och straff-diskussion i Södertälje stadshus. Som LT har kunnat berätta har Miljöpartiet och Kristdemokraterna missat deadline för att lämna in respektive partis redovisning av hur det kommunala partistödet använts.

För dig som är pluskund [+]: Missen kan kosta MP och KD partistödet under valåret: "Det vore förödande"

2013 uppdaterades kommunallagen med tydligare krav på hur partistöd ska redovisas. Bland annat fastslås där i andra kapitlet, elfte paragrafen att partierna har högst ett halvår på sig att lämna in redovisningen. Görs det inte har fullmäktige befogenhet att "besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport".

De lokala miljöpartisterna missade deadline, som är sista juni, med en och en halv månad. Medan Södertäljes kristdemokrater missade med några timmar.

Problemet för såväl MP och KD, som för Södertälje kommun, är att ingen vet vad som gäller när något parti försummar sina förpliktelser. Ingen fullmäktigepolitiker tänkte sig tanken, när partistödsreglementet med de nya reglerna klubbades 2015, att något parti faktiskt skulle missa deadline. Ingen tog höjd för att förse brottet med en straffskala.

David Winerdal (KD) och Ewa Lofvar Gerdsdotter (MP)

Det enda lagtexten slår fast är som nämnts att fullmäktige har befogenhet att dra in stödet. Men gäller det hela partistödet – Miljöpartiet riskerar i så fall att förlora en miljon kronor, Kristdemokraterna 750 000 – eller delar av det?

Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner betonar vikten av repressalier. Hon anser att det är rimligt med en skarp varning genom minskat stöd

Och nu försöker alla inblandade rädda situationen.

Föga förvånande pläderar såväl Ewa Lofvar Gerdsdotter (MP) som David Winerdal (KD) för att det kan räcka med någon form av förseningsavgift – att förlora hela stödet är väl drastiskt tycker de – medan kommunstyrelsens ordförande Boel Godner betonar vikten av repressalier. Hon anser att det är rimligt med en skarp varning genom minskat stöd.

Och rimligen kommer kommunen hamna där. Ett förtydligande av reglementet är på gång, där förslaget är att partipengarna uteblir först om handlingarna är mer än två månader försenade. Månad ett minskas stödet med 2,5 procent, månad två med fem procent.

I princip finns det inget att invända mot detta. Regler ska följas. Det ska kosta om man bryter mot dessa. Södertälje kommun gör helt rätt som läser lagen och vill beivra brott mot den.

På annan plats i samma kommunallag finns klara regler för vad som gäller när fullmäktigeledamöter lämnar in motioner. Femte kapitlet, trettiotredje paragrafen säger: "En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes"

Lägg märke till orden "inom ett år" i lagtexten. Vid senaste fullmäktigemötet, 6 november, fanns följande redovisning av obesvarade motioner, och vilket år de lämnades in: en motion från 2011, två från 2012, fyra från 2013, fyra från 2014 och 30 motioner från 2015. 21 motioner som lämnades in 2016 återstår också att besvara.

Södertäljes rödgröna majoritet är usel på att leva upp till kravet i kommunallagen, exakt samma kommunallag där reglerna om partistöd finns. Boel Godner och kompani riskerar ingen som helst påföljd – ingen varning, inga stöd kommer att minskas.

Det är samtidigt märkligt hur Boel Godner ena gången knyter näven och slår den hårt i bordet, för att nästa lyfta samma hand och välja att se mellan fingrarna.

Mer läsning

Annons