Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Östlund sprider falska uppgifter om Älgbostad

Annons
Skribenten är kritisk mot Tomas Östlund, som i förra veckan uppmanade Nykvarnsborna att göra sina röster hörda i frågan om Älgbostad och Hökmossbadet.

När man läser Tomas Östlunds inlägg om Hökmossen-Älgbostad (LT, 5 januari) förstår man varför Frankrikes president Emmanuel Macron presenterar en ny lag mot spridandet av så kallade ”fake news”.

När Östlund samlade in namnunderskrifter för folkomröstning om planen för Hökmossbadet-Älgbostad använde han sig av ”fake news”-metoder. Namnen samlades in med hjälp av en skylt med rubriken ”Bevara Yngern”.

Nu påstår han i sin debattartikel i LT att ”Samrådet är sista chansen att påverka”. Fel!

Samrådet är en möjlighet att demokratiskt påverka. Efter samrådet kommer ett granskningsskede med ytterligare en möjlighet att yttra sig och därefter ett antagandeskede. Båda dessa är politiska beslut där det finns möjligheter till påverkan. Efter att beslut sedan tagits i kommunfullmäktige kan detta överklagas till mark- och miljödomstolen därefter till mark- och miljööverdomstolen.

Östlund vill att man ska säga nej till detaljplanen genom att insinuera att planen skulle förhindra Nykvarnsbornas tillgång till den enda bit strand inom promenadavstånd som kommunen förfogar över. Fel!

När Östlund samlade in namnunderskrifter för folkomröstning om planen för Hökmossbadet-Älgbostad använde han sig av ”fake news”-metoder.

Detaljplanens syfte är att ge Nykvarnsborna tillgång till stranden som ligger på promenadavstånd. Från första början har målet varit att förbättra möjligheterna för Nykvarnsborna att röra sig vid Hökmossbadet och på stränderna längs Yngern. Badstranden fördubblas och på det nytillkomna, 100 meter breda strandområdet skapas ytterligare möjligheter att på parkmark och via gångvägar röra sig längs vattnet och i området. Detaljplanen innehåller en ny gång- och cykelväg till Jägarskogen, där det redan i dag finns möjligheter att röra sig längs Yngerns strand.

Vidare påstår Östlund att den huvudsakliga inriktningen är ett bostadsområde. Även detta är fel.

Av planhandlingarna framgår att området till 15 procent består av kvartersmark med bostäder och till 85 procent av ”allmän platsyta” det vill säga park, bad, parkering, gång- och cykelvägar med mera.

Utveckling av badet som fritidsområde är alltså huvudsyftet med detaljplanen.

Kommunen har haft två öppna möten för att informera om planen. Mer information om planen kan man få genom att besöka kommunens hemsida eller biblioteket i Qulturum Sländan, där detaljplanen finns utställd, ta gärna del av planen och kom med synpunkter till [email protected]

Jan Brolund

Nykvarnspartiet

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons