Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Blå dunster från en liberal blåklint

Annons
Landstingsråden Anna Starbrink (L) och Ella Bohlin (KD). Foto: Lars Pehrson/TT

Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) sa att öppenvården i länet får en ekonomisk förstärkning 2018 (LT, 27 december). Vårdcentralerna i Södertälje får det största tillskottet, om fyra procent.

Avsikten med utspelet är sannolikt att lugna upprörda känslor i Södertälje efter beslutet om nedläggning av Hjärt- och kärlcentrum. Hon vill ge sken av att man från landstingspolitikernas sida verkligen anstränger sig och gör en extra satsning på sjukvården i Södertälje som kompensation.

Någon förstärkning av sjukvården i Södertälje är det emellertid inte fråga om och det vet Anna Starbrink. Det riktiga förhållandet är att primärvårdens årliga uppräkning har uteblivit de senaste åtta åren vilket betyder att man inte fått pengar för kostnadsökningar som till exempel löner, medicinsk utrustning, ökade lokalhyror och en hel del annat.

Dessutom  får primärvården (vårdcentralerna), genom det fria vårdvalet som införs 2018, betala högre kostnader för undersökningar som ingår i utredning av sjukdomar. Så till exempel får vårdcentralerna betala 20 procent mer för beställningar från klinisk fysiologi.

Anna Starbrinks tillskott om fyra procent innebär således inte att vårdcentralernas resurser ökar utan endast att den eftersläpning i anslagen, som funnits de senaste åtta åren, får en liten justering uppåt, men nettoeffekten blir en försämring.

Utspelet i LT är en medveten felaktighet från Starbrinks sida. Man kan säga att hon slår ”blå dunster” i befolkningens ögon och ett passande namn på en politisk osanning av den digniteten kan vara ”En liberal blåklint”.

Hela befolkningen, även de som bor i Södertälje, ska ha samma tillgång till sjukvård som de som bor i centrala Stockholm och norröver.

Äldreomsorgslandstingsrådet Ella Bohlin (KD) hävdar fortfarande att upphandlingen av hjärtsjukvård var korrekt genomförd, i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen. Det är fel! 

Enligt lagen, tredje kapitlet, första paragrafen ska ”Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen". Vidare ska vården vara "lätt tillgänglig" och landstingen får inte heller "begränsa den enskildes val till ett visst geografiskt område" – som till exempel centrala eller norra Stockholm. Hela befolkningen, även de som bor i Södertälje, ska ha samma tillgång till sjukvård som de som bor i centrala Stockholm och norröver.

Efter upphandlingen kommer öppenvårdsmottagningar med specialister i hjärtkärlsjukdomar, utanför sjukhusen, endast finnas på tre ställen: Två i centrala Stockholm och en i Handen.

Om Hjärt- och kärlcentrum läggs ner bortfaller omkring 10 000 patientbesök per år i Södertälje och 5 000 patienter med hjärtsjukdomar, så gott som undantagslöst äldre, får inte tillgång till den specialistvård i närområdet som de är beroende av och berättigade till. Detta är i direkt strid mot den lagstiftning som reglerar landstingens uppdrag. 

Det är nästan ofattbart att landstingspolitiker kan ta beslut om avtal inom ett så känsligt område som hjärtsjukvården och endast beakta en aspekt (kostnaderna) vid upphandlingen. Och då inte ta hänsyn till andra för patienterna viktiga förhållanden och omständigheter och – som nämnts ovan – tagit ett beslut i konflikt med den gällande lagstiftningen. 

Det går dåligt för Liberalerna och Kristdemokraterna enligt opinionsundersökningarna. Med tanke hur de rekryterat politiker kan man inte gör annat än att se fram mot nästa val och instämma i Bo Martins förslag om tilläggsanslag för Hjärt- och kärlcentrum fram till valdagen. Sedan vore det konstigt om det inte blir bättre.

SO Ingemansson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons