Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ytterligare 50 miljoner kronor till kompetensförsörjningsfonden

Annons

Sverige står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Antalet barn och äldre ökar stadigt, samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder ökar betydligt långsammare. Konkurrensen om arbetskraften, och framför allt om personal med rätt kompetens, blir allt hårdare. Landets kommuner har ett stort ansvar, likväl stora möjligheter, att själva vara en del av lösningen i att möta utmaningarna. Södertälje är inget undantag. Därför förstärker vi kommunens kompetensförsörjningsfond med ytterligare 50 miljoner kronor.

Anmäl text- och faktafel

Som ett led i att öka kommunens resurser för att ge befintliga medarbetade i organisationen möjlighet att lyfta sin kompetens inrättades förra året en kompetensförsörjningsfond. I fonden avsattes 100 miljoner kronor som fram till 2021 ska ge medarbetare möjligheter att utvecklas i yrket.

Redan under det första året har flera verksamheter ansökt om och beviljats ekonomiska medel ur fonden. När Södertälje kommunkoncern återigen gör ett starkt ekonomiskt resultat är det ett bra tillfälle att investera ytterligare i vår viktigaste resurs; personalen.

Personalen är grunden till fungerande verksamheter och vi vet att de med rätt stöd har potential att ta ännu mer ansvar i sitt dagliga arbete än vad de redan gör. Södertälje ska vara en kommun som erbjuder interna karriärvägar och som ger medarbetarna möjlighet att utvecklas utan att de lämnar arbetsplatsen. Det ökar chansen att personalen stannar kvar på arbetet samtidigt som kommunen blir en attraktiv arbetsgivare.

Det är tydligt att fonden har kommit att spela en viktig roll. Under det första året har nästan hälften av de medel som avsatts beviljats till en rad olika verksamheter.

• Inom äldreomsorgen har flera medarbetare deltagit i vård- och omsorgsutbildning under arbetstid. Det har länge varit känt att personal inom äldreomsorgens verksamheter inte har den formella utbildning som krävs för att utföra ett arbete enligt rådande krav. Genom utbildningen har personalen fått mer kunskap och på så vis ökat kvalitén i sitt arbete för brukarna. Långsiktigt är detta ett led i att öka yrkets status och trivseln på arbetsplatserna.

• Socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet har startat ett traineeprogram för blivande socionomer i syfte att säkra personalförsörjningen avseende socialsekreterare. Bristen på personal inom yrkesgruppen är stor och omsättningen likaså. Detta är ett sätt att skapa en naturlig väg till arbetslivet för nyutexaminerade socionomer och förhoppningsvis mildra den rådande personalomsättningen.

• Personal som arbetar med personer i missbruk och kriminalitet har genomgått en utbildning gällande psykoser och bemötande av kriminella. De har utvecklat strategier för ett gemensamt bemötande och förhållningssätt gentemot brukare och medborgare. Utbildningen ligger minst sagt i tiden då vi regelbundet möts av alarmerande rapporter gällande psykisk ohälsa, som ofta beskrivs som en bakomliggande orsak till droganvändning och kriminella handlingar.

Möjligheten att utvecklas på jobbet leder inte enbart till ökad kompetens hos personalen utan också till bättre arbetsmiljö

Nu tar vi nästa steg och vill se fler medarbetare utvecklas och ta ytterligare ansvar. Efterfrågan är stor och användningsområdena är många. Det handlar om att förändra och utveckla hur Södertälje kommun är arbetsgivare. Möjligheten att utvecklas på jobbet leder inte enbart till ökad kompetens hos personalen utan också till bättre arbetsmiljö med minskad personalomsättning och därmed fler erfarna medarbetare.

Södertälje har valt att ta ett eget ansvar i stället för att hoppas på att någon annan ska lösa problemen. Sveriges kommuner behöver göra detsamma för att vi gemensamt ska klara framtidens kompetensförsörjning.

Boel Godner (S)

kommunstyrelsens ordförande

Elof Hansjons (S)

kommunalråd

David Winerdal (KD)

kommunalråd

Tage Gripenstam (C)

kommunalråd

Hanna Klingborg (MP)

kommunalråd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel