Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Visst måste Södertälje göra mer för att bli hållbart på riktigt

Aktuell Hållbarhet ställer sedan 2009 ett batteri av frågor till Sveriges 290 kommuner för att kartlägga nivån på kommunernas klimat- och miljöarbete. Utifrån detta skapas en rankningslista över det kommunala engagemanget i dessa för vår tid så viktiga frågor.

2018 års miljöbästa kommun är Helsingborg, tätt följd av Gävle och Stockholm. Södertälje hamnar först på plats 54 – visserligen en förbättring sedan året innan då placeringen var 68, men långt ifrån tillräckligt för ett Södertälje som vill kalla sig en hållbar, klimatsmart ekokommun. Bland Stockholmsregionens 26 kommuner hamnar Södertälje på plats 15, alltså något sämre än en mittenplacering.

Vänsterpartiet menar att detta inte räcker. Vi vill mer. Vi måste mer.

Valtider är en utmärkt tid för att mobilisera alla goda krafter för ett hållbart samhälle – från vänster till höger. Sverige har åtagit sig att jobba i den riktning som FN stakat ut och det lokala kommunala arbetet är en förutsättning för att målen ska kunna uppnås. Så till exempel visar Aktuell Hållbarhets enkät våren 2018 att Södertälje saknar en övergripande strategi som kopplar greppet om FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030. Det finns ett flertal hållbarhetsområden inom vilka Södertälje kommun måste skärpa sig och där Vänsterpartiet vill driva på.

Inför verksamhets- och budgetperioden 2019–2021 har dock kommunen påbörjat en sammanlänkning av Agenda 2030 och delar av de globala hållbarhetsmålen till det lokala mål- och budgetarbetet. Det är bra, men den strategiska verksamhetsplaneringen och arbetet med hållbar utveckling behöver på ett tydligare sätt kompletteras med ett flertal åtgärder av övergripande strategisk karaktär. En sådan åtgärd är till exempel att arbeta med årlig koldioxidbudget för att skapa styrmedel för den lokala klimat- och miljöpolitiken. Glappet mellan vad som krävs och vad som görs är fortfarande alldeles för stort.

Den överhettade sommaren har satt sina spår i form av torka, dåliga skördar och högre matpriser. Många brunnar sinade och djurbesättningar har fått gå till förtida slakt. I städerna har hettan varit så påtaglig att människor inte kunnat vistas utomhus. Sverige har väckts ur sin Törnrosasömn och insett att detta klimatfenomen kanske inte är en engångshändelse.

Detta pekar på nödvändigheten av att Södertälje kommuns översiktsplan redovisar och förebygger de risker som finns med anledning av klimatförändringarna – och att kommunen tar konsekvenserna av en sådan analys och tar fram åtgärder för att anpassa samhällsbygget till sådana förändringar.

Södertälje måste ta fram ett strategiskt och systematiskt program för ekonomisk och social jämlikhet och jämställdhet för att kunna arbeta bort kommunens fattigdomsfickor

Ett hållbart samhälle omfattar inte enbart klimat- och miljö. För att reell hållbarhet ska uppnås, måste även ekonomiska och sociala faktorer tas med i helheten. De första fem målen i FN:s Agenda 2030 berör också Södertälje. Det handlar om jämlika och jämställda livsvillkor för kommuninvånarna – om demokrati, fattigdom, hälsa, utbildning och jämställdhet mellan könen.

Dessa frågor kan verka som en problematik för utvecklingsländer och inte frågor för ett högt utvecklat samhälle som Södertälje, men rapporter och statistik talar sitt tydliga språk. Den ekonomiska och sociala ojämlikheten kan avläsas mellan Södertäljes stadsdelar, mellan män och kvinnors inkomster, mellan underbetalda respektive överbetalda yrkesutövare, mellan högutbildade och lågutbildade, mellan de som har och de som inte har arbete eller är sjukskrivna.

Södertälje måste ta fram ett strategiskt och systematiskt program för ekonomisk och social jämlikhet och jämställdhet för att kunna arbeta bort kommunens fattigdomsfickor och skapa den omtalade ökade jämlikheten och jämställdheten mellan kommuninvånarna.

Målen för en hållbar värld hänger ihop, är odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, sociala och den klimat- och miljömässiga. Nu måste vi alla göra jobbet!

Eva Bjurholm

medlem i Vänsterpartiet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel