Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vi vill prioritera barnen i Södertälje

Vi föräldrar med barn i förskolan i Järna har sedan en knapp månad fört lokal debatt i kommundelen med stöd av uppemot 1 200 namnunderskrifter mot neddragning av förskoleverksamheten i Järna. När nu kommunledningen går ut med ett offentligt försvar i en debattartikel i LT den 20 mars 2010 så vill vi besvara inlägget. Vi vill förtydliga att vi inte är intresserade av ett samarbete som går ut på att skära ner i förskolan. Det är inte i dialogen mellan kommunrepresentanter och föräldrar det brister, det är i förutsättningarna för att bedriva en lagstadgad förskoleverksamhet.

Vi i Järna verkar utifrån vår lokala verklighet, men vi är fullt medvetna om att det står mycket illa till på fler håll inom förskolan i Södertälje kommun, till följd av nuvarande prioriter-ingsordning. Vi uppmanar alla engagerade föräldrar i Södertälje kommun att förena sig med oss för att få ansvariga politiker att ge förskolan i Södertälje kommun den prioritet och de resurser den förtjänar!

Vi har belägg för att man inom kommunledningen saknar kunskap om förskole-

verksamheten och om barngrupperna och personalsituationen i synnerhet, genom de risker och incidenter som vi som föräldrar har tvingats att notera på förskolorna.

Fundera på följande fakta från förskolan i dag, det vill säga innan neddragningarna genomförts:

• Antalet barn per pedagog är drygt åtta på flera avdelningar, jämfört med riksgenomsnittet på 5,3.

• Grupper om uppemot 20–22 barn förekommer på flera avdelningar, jämfört med de 15 som rekommenderas i Skolverkets Allmänna råd.

• Vikariestopp råder sedan lång tid tillbaka, vilket leder till extra hård belastning och ökad sjukfrånvaro för den ordinarie personalen. Häromdagen var det till exempel två pedagoger på 23 barn på en avdelning.

• Inköpsstopp för pedagogiskt material råder sedan lång tid tillbaka.

• Matbudgeten per barn för frukost, lunch och mellanmål ligger på drygt tio kronor per barn och dag.

• Personal kan inte längre gå ifrån under arbetstid för att få kompetensutveckling, för då saknas täckning i barngruppen.

Enligt skollagen ska en konsekvensutredning vara gjord innan besparingar över huvud taget kan genomföras. I det här fallet är budgetförutsättningarna beslutade långt innan en konsekvensutredning genomförs. Ansvariga politiker och tjänstemän väljer sedan att blunda för de mycket långtgående konsekvenser som beskrivs i denna utredning.

Vi anser att vi har belägg för att delar av den nya skollagen respektive läroplanen för förskolan inte uppfylls inom vårt upptagningsområde i Södertälje kommun i dag. Dessutom föreslås ytterligare skärpning av skollagen.

Vi föräldrar förbereder en anmälan till Skolinspektionen, något som till och med tjänstemännen inom Södertälje kommun välkomnar!

I den årliga kvalitetsenkäten vill vi föräldrar lojalt ge högsta betyg till pedagogerna men underkänt till kommunen.

Denna möjlighet till bedömning finns inte i nuvarande kvalitetsmätningsmetod. Redan 2008 uppvisade kvalitetsredovisningen inom förskolan i Södertälje brist på måluppfyllelse.

Vid en direkt fråga till ansvarig tjänsteman inom kommunen medger denne att målen inte kommer att uppfyllas år 2010 heller, oaktat nedskärningar. Vi undrar därför hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs i Södertälje kommun?

Politik handlar om att prioritera. Hur kan ni försvara en prioritering som gör en så viktig verksamhet funktions-oduglig och omöjliggör uppfyllandet av de lagar och regler som beslutats av riksdagen?

Vi har begärt att få en redovisning av principer och budgetmodeller samt vad ett barn

i förskolan bör få kosta för att nå målen, men det har kommunens tjänstemän inte räknat på. Vi anser det vara allvarligt att kommun-ens politiker och tjänstemän inte vet hur stor peng man behöver för att nå målen!

Södertälje kommun har redan Sveriges sämsta grundskola, enligt Lärarnas riksförbunds mätningar, och frågan är om man inte vill bli bäst på att vara sämst inom barnomsorgen också?

Helena Fredriksson

Henrik Stridsman

Madelene Waldenryd

Föräldrarepresentanter i Järna genom

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel