Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vi värnar om Moraån

En enig Järna kommundelsnämnd fattade i december beslut om att anse ett antal ärenden som berör Moraån besvarade, och lämna området norr om Nykvarnsdammen utan åtgärd tills vidare.

Två insändare i LT tar upp nämndbeslutet om Moraån. Dels Gunnar Karlsson (LT, 5 januari), dels Tina Karlsson och Per-Anders Fritshammar (LT, 8 januari). Det verkar råda oklarhet om vad beslutet innebär.

Anledningen till beslutet är bedömningen att frågan om fiskevård och eventuellt borttagande av vandringshinder för vatten-levande djur tangerar eller ligger utanför kommunens rådighet och ansvar. Ägarförhållandena för dammen och ån är delade och inte helt tydliga. En förändring skulle kräva kompromisser och eftergifter från flera håll.

Länsstyrelsen är den myndighet som har tillsynsansvar för vattenverksamheter. Den anser att Moraån är ett av regionens viktigaste vattendrag för reproduktion av djur, särskilt vissa fiskarter och växter, och att Nykvarnsdammen utgör det största hindret för fiskens vandring och reproduktion.

Samtidigt finns ett lokalt engagemang för att bevara dammarna så som de ser ut i dag. Det råder alltså en intressekonflikt i frågan om Moraåns framtid.

Under en lång period har kommunen fört dialog med Länsstyrelsen, liksom med lokala intressegrupper.

En utredning har gjorts, som föreslår olika tekniska möjligheter för fiskvägar. Kommundelsnämndens ställningstagande, att anse samtliga ärenden om Moraån besvarade, innebär att kommunen inte ser någon möjlighet att gå vidare med frågan i dag och alltså inte kommer att driva den komplexa frågan om borttagande av vandrings-hinder.

Vi väljer i stället att inte göra någon åtgärd i det aktuella området just nu.

Samtidigt har processen hittills varit värdefull, och har förmodligen ökat kunskapen och breddat insikten hos alla berörda.

Vi i majoriteten i Järna kommundelsnämnd menar att Moraån och det omkringliggande kulturlandskapet är en viktig del av Järna. Vi är fast inställda på att, tillsammans med andra, fortsätta att utveckla det i dag redan populära rekreationsområdet, med lugna vattenspeglar, historiska lundmiljöer och tillgängliga vandringsstråk.

Ett område som vi menar kan utvecklas ytterligare med en samexistens mellan kulturmiljövärden och viktiga naturvärden som fiskar och rent vatten.

ordförande Järna kommundelsnämnd

Susanne Bergström (S)

vice ordf. Järna kommundelsnämnd

Elisabeth Björk (V)

ledamot Järna kommundelsnämnd

Hanna Klingborg (MP)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel