Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi tar gemensamt ansvar för framtiden

Vi har bedrivit ett brett politiskt arbete över blockgränserna för att ta fram ett förslag om hur Södertälje ska växa med hänsyn till sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer. Här presenterar vi en gemensam grundsyn och i samband med utställningen om översiktsplanen – Framtid Södertälje – finns möjlighet till fördjupning.

Annons

Södertälje är en spännande kommun med unika kvaliteter. En stenstad med anor från medeltiden och en vacker landsbygd som sträcker sig från Mälaren till Saltsjön. Södertälje ligger vid en korsväg, fysiskt och mentalt. Här möts lands- vägar, järnvägar och vattenleder. Här möts människor från olika delar av världen, religioner, språk och kulturer. Södertälje är en regional stadskärna i Sveriges mest framgångsrika region och samtidigt en pastoral idyll.

Förankringen bakåt är viktig och ger fotfäste. Det finns således mycket att bygga på när Södertälje nu växer.Södertälje växer och konkurrensen om mark, vatten och andra tillgångar ökar. Den långsiktiga hållbarheten ska stå i fokus och all förändring av den fysiska miljön ska bedömas utifrån ett helhetsperspektiv. Förslaget till ny översiktsplan innebär ett skifte – från att bygga nya områden till att utbyggnad sker genom förtätning och komplettering av redan bebyggda områden. Mer som städer byggdes innan miljonprogramsfilosofin slog igenom på 1960-talet.

Förtätning ska dock ske på ett sätt som visar respekt för den befintliga strukturen och bebyggelsen. En fungerande fysisk miljö är nödvändig för den sociala sammanhållningen. Kommunen och staden ska inte utgöras av isolerade öar utan av en sammanhängande struktur där områden i är beroende av och påverkar varandra. Det är nu viktigt att prioritera de mest strategiskt viktiga insatserna för Södertälje. Och att vara uthållig i arbetet och vara kreativ kring finansieringslösningar.

Översiktsplanen ska vara ett löpande stöd i detta arbete, vid behov ska den uppdateras och förtydligas. Översiktsplanen ska också göra ett tydligt avtryck i kommunens verksamhetsplanering. Minst en gång per år ska det genomföras ett seminarium ”Förmiddag för framtiden” med fokus på uppföljning av översiktsplanen. Samhällsbyggande sker i samspel mellan det offentliga och det privata.

Dialog och samtal behöver föras mellan olika aktörer för att skapa en gemensam förståelse för vad som är de mest strategiska satsningarna. Vi har därför påbörjat utvecklingen av såväl en fysisk som en digital plats för denna typ av samtal.Utställningen i stadshusets entré invigs i dag klockan 13. Och på kommunens hemsida finns hela planen.

I anslutning till utställningen finns information om Södertäljes historia. Där kan vi med kunskap om Södertäljes historia och nutid blicka framåt. I nästa vecka, den 27 februari klockan 18, hålls ett informationsmöte med politiker och tjänstemän som arbetat med planen.Samhällsbyggandet måste vara långsiktigt. Därför har vi i förslaget till översiktsplan valt att hitta gemensamma ställningstaganden över de parti- politiska gränserna.

Håkan Buller (S)

Johan Andersson (S)

Alexander Lindholm (S)

Ewa Lofvar Konradsson (MP

)Rolf Eriksson (M)

Ninos Maraha (FP

)Hans Neideman (MP

)Leif Åhlin (C)

Martin Ahlman (KD)

Staffan Norberg (V)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons