Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vi måste fortsätta satsningen på förnybar energi

Runt om i Sverige reser sig allt fler vindkraftverk i dag mot skyn. Det är bra. Vindkraften har förutsättningar att bli en stor och viktig förnyelsebar energikälla vid sidan av vattenkraften och bioenergin. Som ett led i det presenterar regeringen nu nya satsningar på att främja vindkraften.

Sveriges energipolitik syftar till att underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle genom att effektivisera energianvändningen, underlätta övergången till förnybara energislag och se till att den elproduktionsteknik som används är miljömässigt acceptabel.

I början av 2009 antogs ett nytt direktiv om främjande av användningen av förnybar energi. I direktivet fastställs ett mål om att Sverige 2020 ska ha 49 procent förnybar energi. Sedan 2006 har vi genomgått en fantastisk utveckling av vindkraftssektorn i Sverige och på årsbasis uppgår vindkraftsproduktionen i dagsläget till hela fem terrawattimmar. Det innebär en femdubbling under de senaste fem åren.

Sedan 2003 har den förnybara elproduktionen inom elcertifikatsystemet ökat med cirka tio terrawattimmar. Det är betydligt mer än vad Barsebäcks reaktorer årligen producerade. Också elproduktion baserad på biomassa har vuxit kraftigt under de senaste åren. Den förnybara elproduktionen har ökat snabbt och blir en allt viktigare del av det svenska elsystemet.

Samtidigt vet vi att det ibland finns frågor kring vindkraftsutbyggnaden. Det är frågor som vi måste se till att fånga upp och besvara. För att göra detta bildades 2008 nätverket för vindbruk med syfte att sprida information om vindkraft samt bygga upp kunskap hos både allmänheten och projektörer som myndighetshandläggare och politiker.

Därigenom förbättras möjligheterna till en hållbar och effektiv vindkraftsuppbyggnad.

Nätverket för vindbruk har gjort stor nytta. Man har studerat sysselsättningseffekter, hållit seminarier för vindkraftshandläggare vid kommuner och länsstyrelser och spridit information till allmänheten. I dagarna inviger nätverket en ny databas för svensk vindkraftsindustri som ska tillgodose den svenska vindkraftsbranschens behov av produkter och tjänster. Databasen planeras innehålla information om samtliga installerade vindkraftverk samt om planerade verk. Därigenom underlättas arbetet för

såväl projektörer som myndigheter samtidigt som planering och tillståndsprocessen effektiviseras. Förhoppningen är att databasen ska leda till nya, fler och bättre affärer.

Därför kommer regeringen i budgetpropositionen för 2012 föreslå att insatserna för nätverket för vindbruk som arbetar med informationsspridning och kunskapsuppbyggnad om vindkraft ska förlängas med fyra år.

Regeringen föreslår att 15 miljoner kronor per år tillförs för detta ändamål för perioden 2012–2015. Vindkraften spelar en viktig roll, både i dag och i framtiden. Ska vi trygga vår energiförsörjning och nå ett hållbart samhälle behöver vi fortsätta bygga ut den förnybara energin.

De första stegen är tagna.

näringsminister

Maud Olofsson (C)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel