Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vi måste forska på alternativen?

Sjukdomar är kostsamma, såväl för den som drabbas som för samhället i stort.

Kronisk smärta kostar cirka 300 miljarder kronor för sjukvården enbart i Sverige. Dagens sjukvård är bra på att behandla isolerade problem och tydliga symptom men sämre på att hantera komplexa, långvariga tillstånd som till exempel kroniska smärtbesvär.

Trots decennier av utredningar saknas fortfarande ofta ett helhetsperspektiv på individen i hälsa och sjukdom.

Har vi flera besvär blir vi ofta skickade mellan specialister och får från varje läkare med oss ett nytt recept. Det saknas forskning kring helhets-perspektivet.

Ofta har metoder inom så kallad komplementär-, alternativ och integrativ medicin svagt bevisvärde. Därför bör denna nya internationella studie av svenska forskare från Integrative care science center, Karolinska institutet och Göteborgs universitet uppmärksammas.

Den visar tydligt att så kallad integrativ vård kan leda till betydande vinster jämfört med vanlig vård.

Studien är gjord som en retrospektiv jämförelse mellan två behandlingar. Den smärtbehandling som erbjuds vid Vidarkliniken i Järna har jämförts med konventionell smärtbehandling inom Stockholms läns landsting.

Vården vid Vidarkliniken har utgått från ett medvetet helhetsperspektiv, med både konventionella och vissa komplementära/alternativa metoder. Studien jämförde 1 200 smärtpatienter och mätte hur mycket smärtstillande medicin de behövde tre respektive sex månader efter första besöket med vårdgivarna.

Resultaten är anmärkningsvärda.

Patienter som behandlats på Vidarkliniken hade efter tre månader halverat sitt behov av smärtläkemedel, medan motsvarande grupp från den traditionella vården i stället fördubblat sin medicinering. Efter sex månader var skillnaderna ännu större.

Resultaten talar för att Vidarklinikens patienters behov av både smärtstillande läkemedel och viss typ av sjukvård har minskat.

Studien är ett exempel på ett angreppssätt, kallat comparative effectiveness research, som rekommenderas internationellt för att på ett evidensbaserat sätt få kunskap om effektiva multimodala behandlingar i hälso- och sjukvården.

Exakt vad i behandlingen som åstadkommer de hälsoekonomiska positiva effekterna är ännu inte känt, eftersom undersökningen har jämfört helheten i den integrativa behandlingen med mot-svarande helhetsbild av den behandling som ges i konventionell smärtvård. Nästa och nödvändiga steg vore att forska vidare kring vad som svarar för de positiva effekterna.

Det skulle behövas fler studier om vad som görs på Vidarkliniken, och i andra behandlingar som sätter helheten i fokus. Det kräver resurser för att få ut forskningsbaserade kunskaper från integrativ vård till alla som jobbar med exempelvis smärta, så att de kan bli en del i en pluralistisk konventionell vård.

Miljöpartiet har länge förespråkat denna typ av forskning där vi med evidensbaserade metoder undersöker vad hela vården kan lära sig av den integrativa vården på t ex Vidarkliniken. På vårt initiativ fick Vidarkliniken i Järna under många år ett forskningsstöd direkt från statsbudgeten. Tyvärr tog alliansregeringen bort detta stöd.

Den nya studien pekar på ett mycket viktigt men allvarligt underbeforskat område med rön som vi inte har råd att bortse ifrån.

Mer gränsöverskridande forskning av den här typen är av nöden. För både patienternas, kunskapsutvecklingens och samhällsekonomins skull.

riksdagsledamot

Mats Pertoft (MP)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel