Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vi måste bli mer energieffektiva!

I skuggan av den utrikespolitiska debatten häromdagen hamnade en intressant diskussion i riksdagens kammare om reglerna för förnybar elproduktion. Bra grejer som är på gång från regeringens sida.

Från och med första april i år kommer reglerna på området att bli enklare och tydligare. Det är det många som har krävt under många års tid. Små elproducenter ska slippa betala nätavgift för sin inmatning av el. De behöver inte heller upprätta en risk- och sårbarhetsanalys. I det här sammanhanget kan också nämnas regeringens beslut från i fjol att samtliga kunder numera omfattas av minst månadsvis mätning, avläsning och rapportering för överförd el. På sikt kommer också en nettomätning troligen att införas.

Regeringen vill dessutom slopa nätavgiften för dem som levererar ut överskottsel på nätet. Sedan tidigare betalar de små producenterna inte heller någon kostnad för anslutning och elmätare när de ska leverera ut el.

Dessa nyheter ligger helt i linje med regeringens, och då framför allt Centerpartiets, strävan att förbättra och förenkla för små- och mindre företagare och enskilda konsumenter. Vill man ha tillväxt i hela landet, måste man också ge goda förutsättningar för det. Omvandlar man denna tes till elproduktionspolitik, gäller det att på olika sätt hjälpa den lilla elproducenten eftersom just små elproducenter kan hjälpa oss alla med att ställa om till ett mer hållbart och energismart samhälle. De stora elproducenterna tar inte alltid sitt miljöengagemang på allvar. De tänker vinst och vinst är lika med stort och fossilt och inte särskilt förnybart alls.

Det är inte bara synd, det är förödande för ett samhälle som är modernt men ändå sårbart. Vi behöver el, lika mycket som mat och kläder. Men vi behöver också en elproduktion som inte bara anpassar sig till dagens situation, utan som hänger med i utvecklingen. Elproduktionen är central i energieffektiviseringen. Ett begrepp som inte bara är ett begrepp, utan som lätt blir praktisk politik.

Ta värmepumpar, de är ett utmärkt exempel på hur el kan bidra till att spara energi. De företag som aktivt arbetar med energieffektivisering har alla chanser att bli framgångsrika. De kan både minska sina egna kostnader, utveckla nya tjänster och produkter och hjälpa oss andra att tänka och handla energismart. Energismart är för övrigt regeringens stora satsning på över 200 miljoner i investeringsstöd till solpaneler.

Det är viktigt att flexibiliteten för elkunderna ökar. Att det behövs visar de avbrott som förekommit i vinter, bland annat på grund av den extrema kylan. Inte bara den enskilda kunden, utan hela landet kan gynnas av mångfald och valfrihet, även på detta område.

En ökad konkurrens på elmarknaden ger också en mindre sårbarhet. Men inte bara konkurrens behövs på elmarknaden, utan också samordning. Centerpartiet, med miljöminister Andreas Carlgren i spetsen, arbetar för att få en mer harmoniserad nordisk elmarknad, även för slutkunderna. Överföringskapaciteten mellan de nordiska länderna ska fortsätta att förstärkas, för att elförsörjningen ska vara så trygg som möjligt.

Alliansregeringen har en tuff målsättning. I den energi- och klimatproposition som lades fram för riksdagen förra våren sägs bland annat att den svenska fordonsparken ska vara oberoende av fossilt bränsle till år 2030. Ett annat mål är utsläppsminskningar på 40 procent av växthusgaserna. Tanken är att priset på utsläppen ska stimulera till energieffektiviseringar och utfasning av omodern teknik. Det tjänar vi alla på.