Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

”Vi jobbar oss uppåt i pyramiden”

 
Gangsterkriget
Visa alla artiklar

I fyra år har den grova organiserade brottsligheten i Södertälje bekämpats på riksnivå. Snart ska kampen övertas av lokala tjänstemän.– Vi har dragit stora lärdomar, säger Towe Wisell.

Sedan oktober 2010 har insats Tore 2 rullat på i Södertälje. Den har bestått av polisen och flera andra myndigheter, som Skatteverket, ekobrottsmyndigheten och försäkringskassan, som samarbetat på regional- och riksnivå för att komma åt den grova brottsligheten. Orsaken var att Södertäljepolisen och andra lokala myndigheter inte klarade av att stävja den grova organiserade brottsligheten som under 2000-talet flyttade fram sina positioner här.

Men vid årsskiftet ser tiden för insatsen ut att ha runnit ut – i alla fall på regional nivå. Då ska det Operativa rådet fatta beslut om Tore 2 ska fasas ner till lokal nivå.

Och mycket talar för att det blir så.

– Egentligen skulle utfasningen av Tore 2 ha skett vid årsskiftet 2014, men den förlängdes eftersom den stora rättegången (Gangstermålet) fick tas om i tingsrätten, säger Towe Wisell, när vi träffar henne och presschefen Lotta Thyni i det nya polishuset i Södertälje.

Towe Wisell utsågs redan i februari till insatsledare för Tore 2, även om chefen för Aktionsgrupp Stockholm alltjämt ansvarar för de pågående utredningarna. Men inför årsskiftet har de lokala myndigheterna i Södertälje börjat ha regelbundna möten med den grova organiserade brottsligheten i fokus.

– Hösten 2013 startade vi ett lokalt myndighetsgemensamt arbete här i Södertälje, samma arbete fortsätter lokalt i vår egen linjeverksamhet efter årsskiftet, säger hon.

Tore 2-insatsen har lett till att det blivit lugnare, även om arbetet långt ifrån är klart, menar Towe Wisell.

– Våldsbrottsligheten har gått ner, krogbråken har minskat. De här personerna ur den kriminella miljön sitter inte och tar upp plats och orsakar bråk som tidigare. De våldsbrott vi numera har är väldigt lite förknippade till krogmiljö, säger de.

Vad har ni lärt er under arbetet med insatsen?

– Det vi inser är att där pengarna finns, där finns brottsligheten. Och därför jobbar vi oss uppåt i pyramiden, men även på övriga nivåer, på hela fältet. Och nyckeln till framgång är myndighetssamverkan.

Pyramiden som Wisell pratar om är polisens modell över brottsligheten i Södertälje. Ett”parallellsamhälle” där svarta pengar alltjämt får systemet att snurra och kriminella tjänster blir nödvändiga att anlita för att systemet ska fungera. Stora svarta pengabelopp används bland annat i den omfattande privata bankutlåningsverksamheten, där pengastinna utlånarna högre upp i systemet anlitar våldskapitalet på pyramidens botten för att driva in obetalda skulder.

Många av dem som myndigheterna slagit mot inom ramen för Tore 2 är också släkt med varandra. De starka lojalitetsbanden sträcker sig ibland in i lokala institutioner och har enligt polisen gjort det svårt för lokala myndigheter att verka. Den tidigare länspolismästaren Carin Götblad, uttryckte det så här på DN-debatt i juni 2011:

”Flera myndigheter har i sitt granskande arbete valt att anlita personal utifrån för att de inte helt litat på sin egen personal.”

Det är ingen liten problembild som presenterats. Hur ska ni överbrygga det här om nu lokala tjänstemän ska ta över?

– Varje myndighet måste ta sitt ansvar för sina anställda. Men insatsen är ju inte slut i och med 2015, det är något vi får jobba vidare med i 15–20 år.

Har ni den uthålligheten?

– Den stora utmaningen är att våga vara uthålliga. Och att bli bättre på att lära av historien, det har vi inte varit bra på hittills.

Har ni resurserna lokalt? En orsak till insatsen var ju att ni inte hade det.

– Det är en jättesvår fråga, men vi planerar vår verksamhet utifrån våra resurser. Vi får som alltid göra avvägningar och prioriteringar. Men linjeverksamheten innebär att vi kan få resurser även från andra delar av myndigheten. Och även i framtiden kommer länskrim ta hand om vissa ärenden, de har huvudansvaret för grov organiserad brottslighet.

– Dessutom har vi ärenden som rullar, de pågående assistans- och hemtjänstbedrägerierna. Och de kommer att ligga kvar hos Aktionsgrupp Stockholm hela vägen, säger Towe Wisell.

Pyramiden – polisens arbetshypotes

Pyramiden är polisens inlånade modell från Italien över grov organiserad brottslighet, där starka lojalitetsband och intressen mellan brottsliga entreprenörer skapar ett parallellsamhälle, mer omfattande än den vanliga brottsligheten.

På de två övre nivåerna finns, enligt modellen, personer som ägnar sig åt svarta affärer, pengatvätt och utlåning mot räntor. Eller tjänstemän som underlättar brottsligheten på olika sätt. I basen finns våldskapitalet som anlitas för indrivningar, våldsutövning och hot kopplat till intressen inom parallellsamhället.

Högst upp finns imperiebyggarna, de har stort inflytande men agerar i skymundan.

Hittills har de två nedre nivåerna blottlagts inom ramen för insats Tore 2. Trots pyramidens nivåer handlar det inte om någon hierarki med ordergivning uppifrån och ner utan om utbyte mellan kriminella entreprenörer som har olika tjänster att erbjuda, några pengar, andra våldskapital.