Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Värdera skolan högre

Var tredje elev i årskurs nio saknar studiero under lektionstid enligt Skolinspektionens färska granskning. Liberalerna menar att föräldrarna har en nyckelroll när man vill komma åt ordningsproblemen i skolan.

Föräldrar måste vara tydliga gentemot sina barn. Alla i skolan har ett ansvar för trivsel och arbetsro – inte bara rektorer, lärare och övrig personal utan också eleverna själva.

Målsmännens inställning till skolan och vikten av att respektera varandra är många gånger av avgörande betydelse.

Politiker ska inte lägga sig i föräldraskap. Men ibland är vi lite för försiktiga och tysta vilket gör att åtskilliga lärare och rektorer känner att de saknar stöd.

Goda studieresultat förutsätter god arbetsmiljö. Låt oss därför tillsammans stå upp för kunskapsskolan.

Mellan 2012 och 2014 ökade antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om allvarligt våld i skolan med närmare 40 procent. Internationella undersökningar kring sjunkande kunskapsresultat pekar också på stora ordningsproblem. Mycket talar för att det finns ett samband.

Det kan vara direkt – som elev är det svårt att koncentrera sig när man ideligen störs av bråk och som lärare är det näst intill omöjligt att genomföra lektionen när eleverna slår dövörat till. Men det kan också vara indirekt – att stöket i klassrummet nonchaleras. Det sänder farliga signaler om att skolarbetet inte är så viktigt.

Sammantaget leder detta till att lärare får ägna mer tid åt att hålla ordning och mindre tid till att undervisa.

Liberalerna genomförde i regeringsställning om-fattande reformer av den svenska skolan. Vi förbättrade lärarutbildningen och införde karriärtjänster för att höja läraryrkets status. Vi stärkte elevhälsan och införde stöd för att tidigt kunna upptäcka elever som behöver extra stöd. Vi ökade lärarnas befogenheter att ingripa mot elever som beter sig illa. Lagen ger numera skolan rätt att flytta mobbare och lärarna att beslagta störande föremål.

Trenden med allt färre högstadieelever som upplever studiero och allt fler anmälningar till Arbetsmiljöverket stämmer till eftertanke.

Det gör också Skolinspektionens senaste tillsynsrunda i Södertälje, där motsvarande problematik uppdagades på flera håll. Skolan måste bli den samhällsinstitution den ska vara – en trygg, säker och trivsam arbetsplats där kunskap och undervisning står i centrum.

Liberalerna föreslog i höstens skuggbudget ett stöd på 100 miljoner kronor till utsatta skolor. Det kan sökas av huvudmännen för att motverka ordningsproblem. Skolorna själva får utforma sina satsningar. Det kan handla om nya arbetsmetoder, fler lärare och vuxna i skolan, ökat föräldraansvar för elevens agerande och förebyggande insatser från externa aktörer. Åtgärderna kan vara av olika karaktär, både akuta och mer framtidsinriktade.

Att skapa en god arbetsmiljö är ett gemensamt ansvar mellan elever, föräldrar, skola och politiker. Liberalerna vill ge användbara verktyg till skolledare och personal, som har att hantera en stökig vardag, men med en uttalad ambition att vända utvecklingen mot en kunskapsskola.

Det är väl egentligen få politiska områden där det skiljer mer mellan dagens rödgröna regering och alliansregeringen när det gäller fokus.

Vi ser en besvärande passivitet från ansvariga ministrar i frågan. Men hela samhället måste ställa upp för skolan. Det är avgörande för vår framtid.

riksdagsledamot, skolpolitisk talesperson

Mats Siljebrand (L)

gruppledare, ledamot utbildningsnämnden

Christer Nylander (L)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel