Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vanadin bör utvinnas ur gruvavfall – inte ur bördiga jordbruksmarker

Anmäl text- och faktafel

Det nya förbudet mot utvinning av uran är ett viktigt steg mot en hållbar gruvnäring. Men de prospekteringsföretag som tidigare intresserade sig för uran i Sveriges alunskiffrar riktar nu in sig på vanadinutvinning i stället.

De bördiga marker som omger alunskiffrarna behöver skyddas, efter sommarens extrema torka bör det vara uppenbart för alla.

Kommunernas befintliga vetorätt mot uranbrytning bör därför utvidgas till att gälla all utvinning ur alunskiffer. Vanadin kan utvinnas ur avfall från svensk ståltillverkning.

Sommarens torka har slagit hårt mot skördarna i hela landet, med brist på såväl grönsaker som djurfoder som följd. Mitt i denna extrema situation har ett brittiskt företag beviljats undersökningstillstånd avseende vanadin i Österlens bördiga jordbruksmark. I jordbruks- och kulturbygden Oviken, invid Storsjön i Jämtland, söker ett australiensiskt och ett kanadensiskt företag om tillstånd för samma sak.

Det är bara tre exempel i raden; enligt myndigheten Bergsstaten finns i dag drygt trettio beviljade eller ansökta undersökningstillstånd som gäller alunskiffer. Det är en porös och lättbruten bergart, omgiven av våra bördigaste jordbruksmarker, som finns i stora delar av Skåne, Västra Götaland, Östergötland, Örebro län, Jämtland, Västerbotten samt på Öland och Gotland.

Många hade hoppats att det förbud mot uranutvinning som nyligen trädde i kraft skulle innebära slutet för prospekteringsföretagens aktiviteter i alunskiffrarna, men tyvärr blev det inte så. Nu är det ofta vanadin som står i fokus för deras intresse. Problemet är att vid bearbetning av alunskiffer frigörs tungmetaller och radioaktiva ämnen som innebär allvarliga och långsiktiga hot mot grund- och ytvatten – detta gäller oavsett vad man säger sig vilja utvinna.

Vad vi med säkerhet vet är att det finns en stor och hittills outnyttjad potential för utvinning av vanadin ur stålproduktionens slaggrester.

Vanadin kan bland annat användas för tillverkning av flödesbatterier. Tekniken är känd sedan decennier och beskrivs som lovande. Men den fyller i dag ingen avgörande funktion vare sig i energi- eller transportsystemen.

Vi är inte kapabla att bedöma teknikens framtida tillämpningar men vad vi med säkerhet vet är att det finns en stor och hittills outnyttjad potential för utvinning av vanadin ur stålproduktionens slaggrester. Enligt myndigheten SGU motsvarar denna outnyttjade förekomst hälften av hela Europas behov av vanadin. Det finska företaget Ferrovan kan komma att fatta beslut om en fabrik för att återvinna vanadin ur slagg redan före årsskiftet.

Regeringen och Centerpartiet ska ha all heder för förbudet mot uranutvinning. Lagen bör kompletteras snarast, för att Sveriges bördigaste jordbruksmarker aldrig ska förvandlas till gigantiska dagbrott. Ett första steg är att låta det kommunala vetot mot uranbrytning utvidgas till att omfatta all utvinning ur alunskiffer.

Carl Piper

jordbrukare och initiativtagare till kommunuppropet för ett kommunalt veto mot prospektering i alunskiffer

Anna Törnfelt

ordförande LRF Gotland

Hans Ramel

ordförande LRF Skåne

Lars Ahlin Grinde

ordförande LRF Jämtland

Per Willén

ordförande LRF Örebro

Peter Borring

ordförande LRF Östergötland

Sofia Karlsson

ordförande LRF Västra Götaland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel