Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Annons

Anmäl text- och faktafel

Bygget vid Orionkullen är i full gång.

Det är mycket på gång i Södertäljes stadskärna. Ett nytt bostadshus har byggts bakom Gamla rådhuset och ett nytt Campus vid Astra Zeneca. Mellan Tom Tit och Campus pågår byggandet av två nya stora bostadskvarter, liksom nya bostäder vid Orionkullen. En stor omdaning av kanalen och slussen är på gång. Järnagatan har byggts om. Dessa är projekt som redan är genomförda eller påbörjade.

Men detta är bara en början. HSB ska bygga ett bostadshus i parken vid Torekällskolan. På McDonald's-tomten vid Maren planeras ny bebyggelse med bland annat ett hotell. Nya bostäder ska byggas på parkeringen mellan Orionkullen och Sorbonhuset. Kanalholmen och Lotsudden ska omdanas. Ett hotell planeras på Torekällberget intill den gamla väderkvarnen. Förslag finns på fyra nya höghus i stadskärnan varav de högsta med 30 våningar (att jämföra med Kringlanhusets nio).

Om flertalet av dessa projekt genomförs kommer det att bli den största förändringen av centrum sedan den stora citysaneringen på 1960-talet.

En stad måste ständigt utvecklas och förnyas. Nya bostäder behövs. Södertäljeborna har behov av ett bättre utbud av service, handel, kultur och nöjen. Man vill också ha vackra gator, torg och parker för promenader och vistelse.

Men en stad måste också vårdas, den nödvändiga förnyelsen måste ske med omtanke och hänsyn – ja, kärlek – för att inte staden ska förfulas och förlora sin själ. Det finns många frågor vi bör ställa oss inför alla dessa projekt. Till exempel: på vilket sätt bidrar de till att förbättra Södertälje? En annan fråga är: till vilket pris?

Löser förändringen ett problem, som bristen på bostäder, samtidigt som det skapar ett annat, exempelvis brist på grönska eller ingrepp i värdefull kulturmiljö. Ingår varje projekt i en helhet – eller förverkligar man bara respektive fastighetsägares specifika behov?

Kommunen tog inte tillräcklig hänsyn till de befintliga och unika kulturhistoriska byggnaderna på kullen.

Föreningen Vårda Södertälje bildades i samband med protesterna mot de nya bostäderna vid Orionkullen. Kritiken var att utformningen av byggnaden gjorde ett allvarligt ingrepp i den vackra och värdefulla kulturhistoriska miljön. Kommunen tog inte tillräcklig hänsyn till de befintliga och unika kulturhistoriska byggnaderna på kullen. Protesterna hjälpte inte – bygget har påbörjats. Visserligen räddas lindarna på kullen från att sågas ner, men det hårdhänta ingreppet i den vackra miljön är nu ett faktum

Föreningen Vårda Södertälje kommer att fortsätta sitt arbete för en hänsynsfull behandling av stadsmiljön genom att öka Södertäljebornas intresse och engagemang. Föreningen vill medverka till att vårda och utveckla Södertäljes kultur- och livsmiljö så att staden uppfattas som upplevelserik och attraktiv av invånare och besökare.

Ett möte kommer att arrangeras den 20 september och i första hand handla om vad som kommer att hända runt Maren. Ett område som har potential att bli Södertäljes verkliga vardagsrum. Här finns fortfarande stora möjligheten att påverka planer och förslag.

Ju fler som engagerar sig och har synpunkter desto större är möjligheten att Södertäljes centrum blir den plats som vi alla har glädje av. Vad behöver Marenområdet för att bli upplevelserikt och attraktivt?

Det är dags att ta en ordentlig diskussion om Marenområdet – nu!

Christer Andén

Föreningen Vårda Södertälje

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons