Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Tyvärr, sol och vind räcker inte för att rädda klimatet

Sol- och vindenergi har ökat snabbt under det senaste decenniet. Det är positivt eftersom sol- och vindenergi är bland de viktigaste verktygen vi har för att nå klimatmålen. Samtidigt finns det skäl att inte vara överoptimistisk. Hittills har utvecklingen inom sol och vind inte lett till minskade utsläpp av växthusgaser.

Det är viktigt att komma ihåg att sol- och vindenergi inte per automatik leder till att utsläppen av växthusgaser minskar. För att utsläppen ska minska behöver användningen av smutsig fossilenergi minska. För att smutsig fossilenergi i sin tur ska minska behöver sol och vind, eller annan koldioxidsnål energi, öka tillräckligt mycket för att ersätta befintlig fossilenergi och samtidigt räcka till för världens ökade energibehov. Det går utmärkt för förnybar energi och fossilenergi att öka samtidigt, år 2017 är tyvärr ett exempel på detta.

Förnybar energi ökade kraftigt förra året, men detta räckte bara till att täcka en fjärdedel av världens ökade energikonsumtion. Fossilenergi stod däremot för 70 procent av världens ökade energibehov, enligt Internationella energirådet. Slutresultatet blev att de energirelaterade koldioxidutsläppen i världen ökade med 1,4 procent förra året, trots att förnybart ökade. Detta betyder dock inte att ökningen av sol-och vindenergi har varit meningslös ur ett klimatperspektiv, utan den ökningen skulle koldioxidutsläppen troligen ökat ännu mer.

Det vore en stor klimatrisk att ta för givet att sol och vind på kort tid kan öka från att stå för 1,7 procent av världens energiförsörjning till att ersätta fossilenergi, som står för nästan 80 procent av energiförsörjningen.

Förhoppningsvis kan sol- och vind leda till minskade utsläpp i framtiden. Men det är bekymmersamt att Internationella energirådet i veckan rapporterade att investeringarna i förnybar energi och energieffektivisering minskade 2017. Det innebär att ökningen av förnybar energi tyvärr riskerar att bromsa in under de kommande åren.

Sol och vind står inte för mer än 1,7 procent av världens energiförsörjning, enligt den senaste årsrapporten från FN-organet Renewable energy policy network for the 21st century. Det vore en stor klimatrisk att ta för givet att sol och vind på kort tid kan öka från att stå för 1,7 procent av världens energiförsörjning till att ersätta fossilenergi, som står för nästan 80 procent av energiförsörjningen. Miljörörelsen pratar ofta om hur snabbt sol- och vindenergi har ökat under det senaste decenniet, vilket är sant i sig. Men de pratar nästan aldrig om hur liten del av världens energiproduktion som sol och vind fortfarande står för. Världen har en akut brist på koldioxidsnål energi. När favoritteknikerna inte räcker till behöver även icke-perfekta lösningar accepteras. Miljörörelsen måste vara öppen för användning av mer bioenergi, prioritera avveckling av fossilenergi framför kärnkraft och acceptera koldioxidlagring. När världen riskerar en klimatkatastrof måste även miljörörelsen tänka om.