Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Tryck på sjukhuset – patient låg naken i korridoren

Patienter som får ligga i kiss och avföring eller ligger nakna i korridoren till allas beskådan. LT har granskat de händelser som personalen på Södertälje sjukhus har rapporterat in under året.

DEL 2. Alla avvikelser (risker, tillbud och negativa händelser) i sjukhusvården ska rapporteras i Södertälje sjukhus händelserapporteringssystem Händelsevis. Under 2015 har 672 vårdavvikelser inträffat till och med november.

LT har begärt att få titta på avvikelserapporterna och fått ut 422 stycken. Det handlar om avvikelser som rapporterats och avslutats under 2015, varav 222 är tillbud och 200 negativa händelser. LT har inte fått ut avvikelserapporter som fortfarande är pågående. Det finns också ett mörkertal av händelser som aldrig rapporteras in i systemet.

Här nedan följer exempel på händelser där platsbrist, stress, hög arbetsbelastning eller överbeläggningar specifikt har angetts. Det handlar till exempel om fallolyckor, förväxlingar av patienter, bristande bemötande eller omvårdnad, fördröjd vård eller behandling eller arbetsrutiner som missats.

Personalen beskriver att de vissa dagar är för få i förhållande till antal patienter, att det är rörigt och stressigt, att det inte finns tid att hjälpa patienter med måltider och toalettbesök och att de inte har möjlighet att sätta patienterna främst.

Del 2: Patienterna

Överbeläggning av patienter och brist på vårdplatser har Södertälje sjukhus dragits med i flera år. Nu granskar LT i en serie artiklar hur det påverkar vårdpersonalen, patienterna och ledningen på sjukhuset.

Andra delen handlar om patientsäkerheten och de risker och i värsta fall vårdskador som överbeläggningen kan leda till för patienterna.

Ordlista om vårdskador och avvikelser

När en patient drabbas av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården definieras det som en vårdskada enligt Patientsäkerhetslagen.

En negativ händelse innebär en händelse som har medfört vårdskada.

Ett tillbud är en händelse som hade kunnat medföra vårdskada.

En risk innebär att en negativ händelse hade kunnat inträffa.

Källa: www.socialstyrelsen.se