Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Tomas Karlsson: Viktigare än någonsin att värna den privata sfären

Storebrorssamhällets främsta tillskyndare har helt klart flyttat fram sina positioner de senaste åren. Undersökningar visar att många invånare känner sig otrygga. Detta i kombination med den tekniska utvecklingen – det är enkelt och förhållandevis billigt att övervaka allt och alla i realtid – har lett till slutsatsen att ökad bevakning och mer kontroll av samhällsmedborgarna är den smidigaste lösningen för att lindra folks oro.

Det har lett till att politiska företrädare av alla kulörter, för att ställa sig i god dager i väljaropinionen, gärna ställer krav på fler och fler kameror. Med tramsiga argument som att ”jag har rent mjöl i påsen” eller ”jag har inget att dölja” tystas den som ser problem med den ökande bevakningen.

Anmäl text- och faktafel

Det är här viktigt att veta vad forskningen säger: det finns väldigt svaga belägg för att kameraövervakningen isolerat förebygger brott.

Den amerikanske forskaren Eric L. Piza, en av de ledande på området, säger i en intervju med Brottsförebyggande rådet från i fjol att ”Kameraövervakning som en fristående åtgärd, skild från andra övervakningsinsatser, kan vara effektivt när det gäller att förhindra till exempel bilstölder på parkeringsplatser, men har ingen större effekt när det gäller andra typer av brott”.

Mot egendomsbrott kan kameror fungera förebyggande, men inte mot våldsbrott som misshandel, hot, eller rån.

Annan forskning visar på samma tendens: mot egendomsbrott kan kameror fungera förebyggande, men inte mot våldsbrott som misshandel, hot, eller rån.

Att kamerorna däremot i efterhand, om ett brott har begåtts som kameran har lyckats fånga, kan vara nyttiga i bevisningen för polis och rättsväsende är givet.

Men det är när kameraövervakningen kläs med rent känslomässiga egenskaper som det är läge att haja till. När Storebror talar nyspråk – där övervakningskameror fått namnet trygghetskameror – sker detta enbart för att det ska framstå som något annat än vad det egentligen är

Att känna sig trygg är en väldigt subjektiv känsla. Att trygghet skapas av att vara kameraövervakad likaså. En del gillar det – men långt ifrån alla. För många står övervakning i klar konflikt med den personliga integriteten. Man vill ha en privat sfär som är just privat.

Och detta oavsett vem som står för övervakningen.

För med en samhällsanda som är tydligt positiv till ständig bevakning – och där tekniken är lättillgänglig och billig även för privatpersoner som kan hålla koll på hemmet i mobiltelefonen – har intresset vuxit hos gemene man för att anordna egna övervakningssystem. Dammluckorna har öppnat, storebror har en lillebror.

Läs även: Datainspektionen: Olagligt att kameraövervaka grannen

Ur den aspekten är det intressant att ta del av den granskning som Datainspektionen presenterade på måndagen. Myndigheten, som har till uppgift att balansera samhällets behov av övervakning med individens rätt till integritet, får nu in mängder av en ny typ av klagomål – anmälningar där privatpersoner har satt upp övervakningskameror och där anmälaren känt oro för att bli filmad i sitt hem eller på sin tomt av sin egen granne.

Detta visar, precis som i samhället i stort, att trygghetskamera för en är otrygghetskamera för en annan.

Datainspektionen redogör nu för sju olika fall där grannar känt sig bevakade. I de flesta av just dessa fall har kameran antingen varit trasig eller en ren attrapp eller så har den inte filmat utanför den egna tomten. Men myndighetens generaldirektör Lena Lindgren Schelin konstaterar på Dagens Nyheters debattsida också att okunskapen är stor kring vilka regler som gäller för att få sätta upp utrustningen: ”i praktiken är det sannolikt bara ett begränsat antal fall där behovet av kamerabevakning väger tyngre än grannens rätt till privatliv”.

Datainspektionen satsar nu på vägledning, men efterlyser även en tydligare lagstiftning, med ett nytt brott kring grannövervakning.

Detta visar, precis som i samhället i stort, att trygghetskamera för en är otrygghetskamera för en annan.

Och att behovet av att skydda den personliga integriteten är viktigare än någonsin.