Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Tomas Karlsson: Välkommet att regeringen tar åt sig av Centerpartiet

När finansminister Magdalena Andersson (S) lät täckelset falla för vårändringsbudgeten i veckan fångade miljö- och klimatsatsningarna rubriksättarnas intresse. Av budgetomfånget på 4,5 miljarder kronor kan drygt 40 procent placeras i det facket.

Och, vilket några kommentatorer tog fasta på, ett sådant utfall var Miljöpartiet aldrig i närheten av under förra mandatperioden när S–MP-regeringen samarbetade med Vänsterpartiet.

Anmäl text- och faktafel

Att Centerpartiet numera är med i förhandlingsrummet spelar stor roll. Det har bland annat inneburit att begreppet grön skatteväxling fått en välbehövlig renässans. Miljöskatter ska inte bara höjas, utan dessa höjningar ska också mötas av lägre skatter på jobb och företagande. Höjd kemikalieskatt hör till det förra – de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga och egenföretagares första anställda (i två år) är exempel på det senare.

Men att C och MP båda tänker grönt innebär inte att de alltid tycker lika. Av de inslag i vårändringsbudgeten som kan beskrivas som miljö- och klimatsatsningar finns flera som bär en karaktäristisk miljöpartistisk stämpel: ren symbolpolitik med tveksam effekt.

Dit hör absolut det så kallade Klimatklivet, som infördes 2015. Regeringen lägger nu hela 750 miljoner kronor ytterligare på detta. Trots att Riksrevisionen så sent som i vintras i sin granskning var starkt kritisk till satsningen – särskilt vad gäller bristande kostnadseffektivitet. Inte minst pekade Riksrevisionen på stor otydlighet i ansvarsfördelningen mellan myndigheter och att det har skapat dubbelarbete, där myndigheterna utför samma saker. Kritik fanns också mot att beräkningar av exempelvis utsläppsminskningar inte utförts korrekt. Allt som allt var bedömningen att ”stödet inte kan sägas generera kostnadseffektiva åtgärder för att minska utsläppen”.

Ett annat grönt område där Miljöpartiets inverkan nu äntligen dämpas gäller skogen. Efter det att Miljöpartiet kom in i regeringen 2014 har regeringens skogspolitik valt att aktivt ta strid mot äganderätten.

Med hänvisning till så kallade nyckelbiotopinventeringar och den svenska artskyddsförordningen har staten genom Skogsstyrelsen arbetat för att mer av den svenska skogen ska skyddas från avverkning. Detta har skett utan att de skogsägare som drabbats av de statliga påbuden fått erforderlig ekonomisk ersättning.

Gängse praxis är att om staten tar något ska ägaren ersättas – och inte minst Centerpartiet har opponerat sig mot Miljöpartiets linje.

Det har varit helt orimligt. Gängse praxis är att om staten tar något ska ägaren ersättas – och inte minst Centerpartiet har opponerat sig mot Miljöpartiets linje.

Skam den som ger sig. Tack vare C innehåller nu vårändringsbudgeten 150 miljoner kronor vikta för att kompensera de markägare som har fått ett avverkningsförbud på sin skog. Markägare ska få ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten.

Flygskatten à la MP har tveksam klimatnytta och ger inga incitament för uppgradering till en mer hållbar flygplansflotta.

En tredje punkt gäller flygskatten. Miljöpartiet såg till att den förra regeringen införde denna skatt på flygbiljetter. MP-varianten ger inga incitament till att flyga med bränslesnålare plan eller att satsa på mer fossilfritt bränsle i tankarna. Det flygbolag som har en större andel biobränsle i sina plan betalar lika mycket skatt som det bolag som inte har en enda droppe grönt bränsle. Flygskatten à la MP har tveksam klimatnytta och ger inga incitament för uppgradering till en mer hållbar flygplansflotta.

Centerpartiet var emot och ville i stället prioritera ekonomiska styrmedel som snabbar på en omställning till ett mer hållbart flyg.

I vårändringsbudgeten är flygskatten förvisso kvar, men med detta viktiga framtidsinriktade tillägg: ”Regeringskansliet bereder nu frågan om att komplettera regleringen med införandet av en reduktionsplikt för biodrivmedel i flyg. En hög inblandning av hållbart förnybart bränsle ska ges ekonomiska incitament”.

Det är steg i helt rätt riktning.