Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tomas Karlsson: Söktrycket till Södertäljes gymnasier minskar igen

Annons

Omvalsperioden. Det är så den kallas, den tid som alla elever i årskurs nio just nu befinner sig i. Fram till och med den 15 maj har de chansen att göra om sina gymnasieval.

Alla kommer inte att välja nytt, men för många är det bra att möjligheten finns.

Kanske låg den preliminära antagningspoängen på favoritprogrammet så högt att ens betyg inte räcker till – även om man skulle lyckas höja det flera steg under vårterminen. Eller så är det tvärtom, det förr ouppnåeliga programmet visar sig plötsligt vara sökbart.

Kanske har man tänkt om sedan den första preliminära ansökningen och vill nu läsa trädgård i stället för handel och administration. Eller så har man insett att avståndet till gymnasieskolan på Södermalm är väldigt långt och att det kanske räcker att pendla till Rönninge i stället.

Utrymmet för funderingar är med andra ord stort. Och nu är det inte bara de blivande gymnasieeleverna som går i bryderier. Även för Södertälje kommuns utbildningsansvariga är omvalsperioden kittlande.

Inte minst sedan den preliminära antagningen visade på ett trendbrott, ett negativt sådant.

Söktrycket till Södertäljes kommunala gymnasier minskade på nytt – när man tittar på vilka program eleverna sökt i första hand och som de dessutom har behörighet för att komma in på.

Vid den preliminära antagningen 2017 besattes 60 procent av de 451 platserna. Det var den högsta andel förstahandssökande som de kommunala gymnasierna noterat på sex år. Efter många långa år där en majoritet av kommunens tonåringar valt att läsa på kommunala eller fristående gymnasier utanför kommunen fanns tecken på att de som valt att förlägga gymnasietiden i hemkommunen ökade, eller åtminstone inte minskade längre.

Södertälje arbetar ständigt med att försöka anpassa kostymen till allt färre elever – och ändå har gymnasieskolan visat röda siffror.

Till i år, 2018, utökades också antalet platser på de kommunala gymnasierna till 479. Men söktrycket från ifjol höll inte i sig, andelen antagna sjönk ned till 51 procent. Det är att betrakta som en återställare. Andelen antagna är i nivå med 2016 och hela nio procentenheter högre än 2014 – som är statistikens värstingår.

Därför är omvalsperioden så viktig.

En kommunal gymnasieskola med självaktning vill helst kunna ge utbildning i majoriteten, om inte alla, av de 18 nationella programmen som finns – och man hoppas att det ska finnas ett sådant söktryck att alla platser blir fyllda. För Södertälje kommun, som på ett decennium minskat antalet gymnasieplatser i egen regi med mer än hälften, har gymnasieskolan blivit ett allt större ekonomiskt vågspel.

Marginalerna för när det inte längre är försvarbart att ha ett gymnasieprogram krymper. Södertälje arbetar ständigt med att försöka anpassa kostymen till allt färre elever – och ändå har gymnasieskolan visat röda siffror.

Södertälje har också svårt att attrahera elever från andra kommuner än den egna. Däri ligger ett annat bekymmer, eftersom för få Södertäljeelever över huvud taget har uppnått sin gymnasiebehörighet. Här har stora framsteg gjorts på senare år, skolresultaten i grundskolan har förbättrats avsevärt.

Det är såväl glädjande som nödvändigt, en nyckel för att Södertäljes gymnasieskolor ska kunna attrahera fler elever ligger just där – i grundskolan. Ju fler som har rätt att läsa på gymnasiet, desto fler elever söker sig dit.

Annons