Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Tomas Karlsson: Bostadsbyggarlöftet hotat av coronakrisen

Det socialdemokratiska styret i Södertälje kommun har bestämt att det ska massproduceras bostäder. Inför valet 2010 utlovade dåvarande kommunstyrelseordföranden Anders Lago (S) att 1 000 nya bostäder skulle byggas per år.

Detta löfte omformulerades 2016 under Boel Godners (S) ledning. Nu gäller 20 000 bostäder på 20 år (räknat från år 2016 till 2036).

Dessa tal kan te sig rätt abstrakta. Därför kan det vara bra att ha något att relatera till – som verkligheten.

Från och med år 2000 till och med år 2018 (19 år totalt), färdigställdes 4 648 bostäder i Södertälje – eller 245 per år. Av dessa var nästan tre femtedelar villor.

Statistik från SCB visar att inledningen av ”20 000 bostäder på 20 år”-perioden också varit blygsam sett till målet:

• 2016 färdigställdes 331 bostäder i Södertälje (varav 139 i flerbostadshus och 192 småhus).

• 2017 – totalt 219 (70 i flerbostadshus, 149 småhus).

• 2018 – totalt 745 (514 i flerbostadshus, 231 småhus).

Siffrorna för 2019 är inte publicerade än, men klart är att detta år inte kompenserat för de tre förutvarande. Tempot måste alltså bli högre under följande år om målet ska nås.

Mitt i den eufori som råder i samhällsbyggnadskontorets öppna kontorslandskap finns anledning att komma med ett försiktigt påpekande – från den där verkligheten igen.

Från stadshuset spottas förvisso den ena planen efter den andra fram. En del svulstigare än andra. Stadsdelar som Östertälje, Södra och Brunnsäng kommer förändras radikalt om skisserna blir verklighet – och inne i stadskärnan ska skyskrapor vara en del av lösningen. Vid det senaste mötet i stadsbyggnadsnämnden nu i veckan fick en hel rad projekt grönt ljus – både vad gäller bygglov och detaljplaner.

Mitt i den eufori som råder i samhällsbyggnadskontorets öppna kontorslandskap finns anledning att komma med ett försiktigt påpekande – från den där verkligheten igen.

Produktionstakten av bostäder är känslig för konjunkturläget och 2010-talets senare hälft präglades av högkonjunktur. Under sådana tider är byggherrarna pigga på att bygga och bostadsköparna pigga på att skriva kontrakt. Men när det gäller just byggkonjunkturen blev det en tydlig avmattning under decenniets sista år. 2017 påbörjades byggandet av 64 000 bostäder i hela Sverige – 2019 påbörjades 15 000 färre.

Och nu 2020 kom coronaviruset. Den dödliga pandemin är i full färd med att förstöra själva grundvalarna för samhällsekonomin. Vi talar inte konjunkturavmattning eller på stället marsch – det är fritt fall, någon har tryckt på stoppknappen och släckt lyset.

Statliga bostadskreditbolaget SBAB kom på torsdagen med sin rapport om bostadsmarknaden med titeln Vart är vi på väg?

SBAB konstaterar att den ekonomiska tvärniten slår globalt, och räknar med att Sveriges BNP kommer falla med fem procent. De gör också en prognos som säger att nyproduktionen av bostäder i landet kommer falla ned till under 40 000 i år – och hålla sig kvar på den låga nivån under flera år framöver.

I rapporten skriver Robert Boije, chefsekonom på SBAB: ”Vi tror dock att många hushåll i detta osäkra läge kommer att bli mindre benägna att vilja köpa bostad på ritning. Krisen påverkar rimligen också bostadsproducenternas finansieringssituation och kassaflöde”.

Det reala ekonomiska läget gäller naturligtvis även i Södertälje. Kommunen är ingen isolerad ö.

Riskmedvetandet ökar hos köpare, efterfrågan på nyproduktion minskar och byggherrarna håller igen. Det reala ekonomiska läget gäller naturligtvis även i Södertälje. Kommunen är ingen isolerad ö.

Facit från tidigare kriser visar att många bostadsprojekt aldrig blir realiserade när marknaden skakar – detta oavsett om detaljplaner är antagna och bygglov beviljade. Så var det i början på 1990-talet och även under finanskrisen för drygt ett decennium sedan. Och coronakrisen har potential att bli etter värre. Ekonomiska bedömare jämför i sina allra värsta scenarior med 1930-talets depression.

Verkligheten är nu sådan. Det är svårt att blunda för. Hur fagra löften man än ställt ut.