Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Telge bostäder tysta om höga radonhalter

Många av Telge bostäders lägenheter visar sig ha för höga radonhalter. Nu vill oroliga hyresgäster veta vad bolaget tänker göra.

Annons
LT:s reporter får ta del av Staffan Olssons radonvärden som Telge bostäder mätt upp.

Varje år räknar Strålsäkerhetsmyndigheten med att omkring 500 personer (90 procent rökare) i Sverige drabbas av lungcancer orsakad av radon i bostäder. Hälsorisken är något som Telge bostäder känner till och därför radonmäter man sina lägenheter.

Bara under våren och hösten 2014 har Telge bostäder gjort drygt 1 600 mätningar, bland annat i Ronna, Grusåsen och Brunnsäng. Dessa resultat är allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen i Tryckfrihetsförordningen och därför har LT bett att få ta del av dem, men nekats av Telge bostäder. Bolaget menar att det krävs ett mer omfattande arbete än vad som avses i Tryckfrihetsförordningen där man talar om att det ska handla om rutinbetonade åtgärder.

LT har bara fått ut en del av resultatet och har nu vänt sig till kammarrätten för att få ut det fullständiga materialet.

– Det ska bli spännande att få det prövat, för det låter mycket märkligt, säger Staffan Olsson, som bor i Brunnsängs hage, i en av de värst drabbade lägenheterna där.

Staffan Olsson har i 30 år föreläst och utbildat i bland annat offentlighetsprincipen och sekretess.

– Det känns särskilt konstigt att Telge bostäder vill skydda uppgifterna när det handlar om hyresgästernas hälsa, säger han.

Redan 2005 togs frågan om radon upp i Hyresgästföreningen, berättar Staffan Olsson, som då tillskrev Telge bostäder i ärendet.

I det skriftliga svaret från Telge bostäder, som LT tagit del av, står: ”Området ligger i ett lågrisk/normalriskområde beträffande markradon vilket inte föranleder behov av mätningar.”

När mätningarna nu ändå gjordes i höstas bad Staffan Olsson att få ta del av resultaten i sitt område. Han kunde då se att värdet i hans lägenhet uppgick till 720 Bq, Becquerel, per kubikmeter luft, mot Socialstyrelsens riktvärde på 200 Bq.

Staffan Olssons granne Gunilla Pettersson har i sin lägenhet det högst uppmätta värdet på gatan, 780 Bq.

– Det är klart man är orolig. Själv har jag börjat fundera på att flytta, säger hon.

De båda efterlyser nu information.

– Att vi inte får någon information är dåligt. Telge bostäder borde känna ett ansvar för sina hyresgästers väl och ve. Genom att berätta om värdena, vad de tänker göra åt dem och när, så ges vi möjlighet att fatta beslut om vi ska bo kvar eller ej, säger Staffan Olsson.

Husen som Staffan och Gunilla och deras grannar bor i är byggda 1964. Både Staffan och Gunillas lägenheter har långt över gränsvärdena. Men det gäller inte alla.

– Min granne som bor vägg i vägg med mig har 30 becquerel och jag 780. Det kan man undra hur det kommer sig, säger Gunilla Pettersson.

”Vi försöker inte mörka något”

De flesta av Telge bostäders lägenheter har nu radonmätts. Men än väntar flera års arbete med att åtgärda de med för höga värden.

Sedan hösten 2012 har Telge bostäder haft en strategi när det gäller att kartlägga eventuell radonförekomst i sina drygt 9 300 lägenheter. Det berättar Tommy Grönberg,

teknisk chef på Telge bostäder.

Under hösten kommer de sista uppskattningsvis 1 000 lägenheterna att undersökas, men fram till i dag har 1 300 med förhöjda värden hittats, vilka ska åtgärdas under de kommande fyra, fem åren, enligt Grönberg.

– Varje år avsätts tre och en halv miljoner kronor för de konsulter vi anlitar samt för åtgärder vi utför på lägenheterna med för höga värden.

Hur kommunicerar ni ert arbete med hyresgästerna?

– Inför mätningarna med skriftlig information, sedan muntligen via våra konsulter. Men därefter får hyresgästerna själva ringa för att få reda på resultatet.

Varför meddelar inte ni resultaten till hyresgästerna?– Det är enkom en administrativ resursfråga. Men om vi inte hör av dem och de visar sig ha för höga värden så kommer vi ändå att åtgärda det. Vi försöker inte mörka något, säger Tommy Grönberg och fortsätter:

– Telge bostäder tar radonfrågan på största allvar, vi har en bra och trygg radonplan som gör att vi uppfyller det nationella målet om god bebyggd miljö 2020.

Tommy Grönberg.

Mer om radon

När det radioaktiva grundämnet radium, som finns naturligt i marken, sönderfaller bildas ädelgasen radon, som kan ta sig upp till markytan och in i våra bostäder. Gasen varken syns eller luktar och kan på sikt ge lungcancer. Rökare löper extra stor risk och utgör 450 fall av de cirka 500 som rapporteras årligen.

Radon kan också frigöras från vissa byggnadsmaterial samt förekomma i dricksvatten taget ur egen brunn. Socialstyrelsen har ett riktvärde inomhus på 200 Becquerel per kubikmeter luft. Mätning av radon ska göras under två månaders tid, mellan 1 oktober till 31 april.

Radonhalten kan minskas genom bland annat ventilation samt tätning mot mark. Ett nationellt miljömål säger att 2020 ska byggnader inte påverka hälsan negativt.

Källa: Telge bostäder och Strålskyddsmyndigheten

Mer läsning

Annons