Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Starka siffror, men kärnan kärvar

Södertälje gör ett strålande resultat 2015 på 153 miljoner kronor. Tillsammans med de kommunala bolagen landar bokslutet på smått historiska 548 miljoner. Men för kärnverksamheterna lyser siffrorna ilsket röda på sista raden.

Det är oroande att de starka siffrorna enbart kommer från engångsposter, som extra statsbidrag, exploateringsintäkter, återbetalning av pensionspremier och realisationsvinster. Kärnverksamheterna kämpar med ett minus på 46 miljoner kronor och där kostnaderna drar ifrån skatteintäkterna.

I höstens budgetuppföljning fick flera ”mjuka” nämnder i uppdrag att leverera åtgärder för en ekonomi i balans. Men tystnaden blev total. Även om man inte spräcker målsnöret måste återkoppling ske till högsta beslutande organ. En negativ utveckling håller inte i långa loppet om vi ska klara välfärden. Liberalerna föreslår här en kombination av effektiviseringar och resurstillskott.

Låneskulden per Södertäljebo minskar med 6 800 kronor till 169 800 kronor. Men det går inte att slå sig till ro med detta glädjande faktum.

Kommunen och Telge måste oförtrutet jobba vidare med att beta av skuldberget på uppemot 10 miljarder, inte minst genom försäljningar och finansiering av investeringar inom eget kassaflöde. Även om risken inte är överhängande för att kvala in till nästa säsong av ”Lyxfällan” återfinns vi fortfarande i ligan för de högst belånade i landet.

Liberalerna driver på för ett varmare företags- klimat, men bedömningen i årsredovisningen är inte särskilt munter läsning. Mätvärdena för NKI, Nöjd kund index, inom centrala områden som bygglov, miljötillsyn och serveringstillstånd faller.

Det illustrerar behovet av ökat tempo i arbetet för service och bemötande.

Det är en ingen underdrift att påstå att våra förväntningar på den färska näringslivsstrategin i allmänhet och den tillhörande handlingsplanen i synnerhet är högt ställda.

Tillsammans med övriga allianspartier vill vi också pröva en modell för tjänstegarantier – kommunen ska hålla vad den lovar, annars utgår kompensation – men här vägrar tyvärr vänstertrion att trycka på gillaknappen.

Färre medarbetare är sjuka kortare perioder, medan de långtidssjuka – ofta kvinnor – blir fler.

Sjukfrånvaron ligger nu på 8,2 procent. Bryts trenden gör vi både mänskliga och ekonomiska vinster, pressas sjuktalen ned till målet 5 procent sparas 20 miljoner årligen.

För att nå dit, och helst ännu längre, har start-skottet gått för projektet ”Hållbar Arbetshälsa”.

Nu ska allt som stärker frisknärvaron för med-arbetarna ringas in, allt ifrån tydliga mål, aktiv sjukskrivning till fysisk aktivitet.

Men kommunen kan inte luta sig tillbaka och invänta finalen 2018. Framgångskoncept måste fångas upp under pågående match, till exempel de av oss lanserade hygienombuden vid våra förskolor.

Och varför inte ”göra verkstad” av slutsatserna i ”korttidsfrånvaroprojektet”, som pekade ut stress, små möjligheter att påverka sin arbets- situation och rökning som riskfaktorer?

Till sist, den tunga utbildningsnämnden råkade bokföra schablonbidrag om 40 miljoner kronor två gånger. Tack vare en kämpainsats går man vid slutsignalen ”bara” back 12 miljoner.

Med kamrerens glasögon beklagligt, men ur vår synvinkel välkommet. Vi satsar nämligen betydligt mer på utbildning än fullmäktiges majoritet. I praktiken levde elever och lärare 2015 med en liberal skolbudget …

Liberalerna står alltid upp för kunskapsskolan. I vår ”skuggbudget” återfinns ett knippe åtgärder för ökad arbetsro i klassrummen och högre måluppfyllelse hos våra elever.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel