Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Södertäljes liberala, gröna röst

Jorden lider av värmeslag. Isar smälter och oceaner stiger. Stränder och hav förorenas. Livsviktig skog skövlas och djur och insekter utrotas. Vi måste agera – och vi måste göra det tillsammans.

Den rödgröna regeringens politik innebär alltför ofta kortsiktiga och dyra stöd. Skattepengar går till privata inköp av bilar, båtmotorer och cyklar. Och med snabbavveckling av Sveriges koldioxidneutrala kärnkraft blir konsekvensen ökade koldioxidutsläpp. Vi ska inte bli beroende av vare sig tysk kolkraft eller oljeeldning oavsett hur kallt eller varmt det är, hur lite solen lyser eller hur lite vinden blåser.

Vi måste agera nu för att lösa klimathotet. I stället för kostsamma subventioner är vårt svar tydligt: den som smutsar ner ska också betala mer.

Reseavdraget bör bli mer generöst på landsbygden men stramas åt i storstäderna, som ofta har god kollektivtrafik.

Vi vill stoppa havens övergödning genom en läckageskatt på miljöförstörande handelsgödsel och en plastavgift på plastpåsar för att minska nedskräpningen. Reseavdraget bör bli mer generöst på landsbygden men stramas åt i storstäderna, som ofta har god kollektivtrafik. Ersätt flygskatten med en avgift på koldioxidutsläpp och öka flygets användning av biobränsle. Föroreningar och växthusgaser känner inga gränser, därför behövs en gemensam europeisk koldioxidskatt.

Liberalernas framsynta klimatpolitik avspeglar sig även lokalt i Södertälje. När staden förtätas och förnyas slår vi vakt om ovärderliga gröna lungor och omistliga miljöer. I dag står vi ljusår från 1960-talets stadsbyggnadsideal, när den allra känsligaste miljön vid Inre Maren förärades både garageinfart, bensinstation, bilverkstad och parkeringsdäck.

Vi har tagit strid för Orionkullens karaktäristiska lindar – som nu bevaras – trollskogen i Bergvik ovanför Silverfallet, grönområdet ovanför Kummelvägen i Östertälje och populära strövområden i Ragnhildsborg – som alla räddas undan omfattande bostadsexploatering.

Vi föreslår att vår stadsskog Kusens backe får status som naturreservat, att en överdäckning av E4/E20 studeras i strukturplanen för Östertälje, att Lotsudden förvandlas till Södertäljebornas bilfria gröna vardagsrum, att en välvd gångbro byggs över Maren och en tunnel för lokaltrafiken planeras under Maren, att den unika kulturmiljön i nedre Mariekälla inte förvanskas, att ett hotell på Torekällberget måste smälta in i omgivningen, att gång- och cykelstråken inom och mellan våra tätorter länkas samman, att krafttag tas mot de hälsovådliga partikelhalterna i Turingekorset, att dammarna i Moraån bevaras och passager skapas för svagsimmande fisk, att vårt högkvalitativa dricksvatten säkras med utbyggnad av Djupdals grundvattenproduktion och att vår fina jordbruksmark sparas.

Din frihet att kunna andas luften, dricka vattnet och leva i naturen gäller också dem som kommer efter dig.

Liberalerna och övriga allianspartier reserverade sig samfällt mot försäljningen av den bördiga jorden i Bränninge söder om Kvedestavägen, något som redan från början stred mot översiktsplanen. Nu har även länsstyrelsen gjort tummen ned och planerna på logistikområde stoppas. Här har de rödgröna tvingats krypa till korset efter att ha sålt grisen i säcken till Kilenkrysset.

Bejaka framtidsoptimism, kunskap och teknikutveckling, i stället för att vrida klocka tillbaka. Vi vet att Sverige behöver mer av grön skatteväxling. Vi vet att en reglerad marknadsekonomi är en del av lösningen på klimatkrisen. Vi vet att klimatet kräver mer av samarbete, inte minst mellan länder.

Din frihet att kunna andas luften, dricka vattnet och leva i naturen gäller också dem som kommer efter dig. Vi får inte begränsa friheten för kommande generationer för att vi själva inte kan fatta svåra men rätt beslut – för Sverige och Södertälje.

Mats Siljebrand (L)

gruppledare, ledamot av stadsbyggnadsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel