Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Prisad företagare sägs upp av kommunen

Kommunen häver sitt avtal med Beas omsorg och assistans, om leverans av hemtjänstuppdrag. Företaget har brutit mot kommunens regler om förbud mot anhöriganställningar. Kommunen har även upptäckt felaktig redovisningen av timmar.

Annons
Behica Sliwo, ägare till Beas omsorg och assistans, korades till Årets nyföretagare 2010.

Den 1 mars i år satte kommunen stopp för anhöriganställningar inom hemtjänsten. Man ville höja utbildningsnivån inom hemtjänsten, minska risken för att gränsen mellan arbete och fritid blev för diffus.

Man såg även en risk för att både anställda och brukare av hemtjänst kunde bli utnyttjade i ett system med anhöriganställda.

Nu har det uppdagats att Beas omsorg och assistans fortsatt att anställa anhöriga efter den 1 mars 2013.

– Vi fick indikationer på att det inte stod rätt till och gjorde en undersökning av förhållandena. Då upptäckte vi dessa två anställningar plus och att man inte följt arbetstidslagen om 36 timmars veckoarbetsvila, det vill säga två dagars sammanhängande ledighet. Här jobbade man sju dagar i veckan, säger Kjell Sjundemark, biträdande socialdirektör.

Är det detta som kommunens Greger Lillieblad kallat för slavliknande arbetsförhållanden?

– Ja, fast vi uttrycker så att man jobbat sju dagar i veckan och det strider mot arbetstidslagstiftningen. Så får det naturligtvis inte gå till. Det finns en klausul i avtalet som därmed ger oss rätt att säga upp det, säger Gilda Johansson.

Kommunen har även upptäckt att Beas omsorg och assistans i två månader redovisat utförd tid hos en brukare som bytt hemtjänst. Bea har ersättning för insatser man inte utfört. Kommunen bedömer dock detta som slarv. Det visar på dålig kontroll av verksamheten, inte på att man gjort det med flit. Därför klarar sig företaget undan polisanmälan.

Beas omsorg och assistans har cirka 25–30 anställda som nu förlorar sina hemtjänstuppdrag. I minst två de nu upptäckta fallen var personalen anhöriganställda.

– Det kan vara fler, men nu avslutas utredningen i och med att vi häver avtalet, säger Kjell Sjundemark.

Kommunens hemtjänstpersonal tar över deras insatser de närmaste två veckorna, för att brukarna ska få tid på sig att välja ny hemtjänstutförare av de 19 hemtjänstutförare som finns.

LT sökte i går upprepade gånger Behica Sliwo, ägare till Beas omsorg och assistans, för en kommentar.

Behica Sliwo korades till årets nyföretagare 2010. Då berättade hon om sin jakt på den perfekte assistenten och den nöjda brukaren. Vid minsta tveksamhet letade hon vidare, förklarade Behica Sliwo i LT.

Kommunens beslut

Detta låg bakom kommunens beslut att inte tillåta anhöriganställningar:

I juni förra året fick stads­direktören i uppdrag att utreda vad som låg bakom det kraftigt ökade behovet av hemtjänst i Södertälje­ kommun och att då bland annat utvärdera kriterierna­ för certifiering av ­hemtjänstaktörer.

En utredning gjordes och i september fattade ­kommunstyrelsen beslut om två ändringar när det ­gäller kriterierna för certifiering av hemtjänst­utövare.

För det första är endast skriftlig marknadsföring ­tillåten.

För det andra är det inte längre tillåtet att ta anställning av anhöriga/närstående. Med anhöriga menas make, maka, sambo, barn, syskon, föräldrar och barnbarn. Som närstående räknas personer som står den enskilde nära, som den närmaste familjen, men också andra släktingar och vänner.

Anledningen till att inte ­tillåta anhörigvård handlar bland annat om att det kan vara svårt med gränsdragningen för både leverantör och anhörig, att man inte vet vad man gör som anställd och vad man gör som ­anhörig.

Ett annat problem som lyftes var det beroende­förhållande som brukare och anhörig­anställd hamnar i.

Ytterligare en aspekt ­handlade om att det både för leverantör och beställare kan vara svårt att få insyn i hur och när arbetet utförs.

Källa: Södertälje kommun

Annons