Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Södertälje ska ha bra modersmålsundervisning – med början i förskolan

I ett inlägg (LT, 17 juni) riktar ett flertal debattörer kritik mot förändringar i Södertälje kommuns förskolors modersmålsträning. Jag uppskattar raka och ärliga synpunkter på de förändringar som görs och tackar för inlägget. Det är förskolorna själva som fattar beslutet om det pedagogiska upplägget i sin verksamhet, men som ansvarig nämndordförande vill jag förklara bakgrunden.

Anmäl text- och faktafel

Över 70 procent av barnen i Södertäljes förskolor har ett annat modersmål än svenska. All modersmålsträning i förskolan utvecklar vi på egen hand med egna resurser utan statliga medel. Kommunernas åtagande är i hög grad frivilligt och vi välkomnar en dialog med berörda föräldrar om hur upplägget bäst kan stödja barnen.

Södertälje kommun har sedan länge haft en mer omfattande modersmålsträning i förskolan än andra kommuner och det kommer vi fortsätta att ha. Skälet är att vi är helt överens med debattörerna om såväl forskningens bild som om vikten av modersmål.

Totalt har förskolans budget för modersmålspedagoger varit på ungefär fem miljoner kronor per år. Det kommer den att fortsätta att vara. Däremot behöver förskolan förändra hur de resurser vi har till modersmålsträning används. I dag når verksamheten tyvärr relativt få barn till en hög kostnad.

Förskolans modersmålsträning måste precis som alla andra verksamheter bära sina kostnader inom sin egen budget.

Utbildningskontoret har gått igenom vad modersmålsträningen med ambulerande modersmålslärare i förskolan kostar. Genomlysningen visar att den faktiska kostnaden inklusive förberedelser och restid är nästan dubbelt så hög per timme som tidigare beräknat. Mellanskillnaden har grundskolans modersmålsundervisning fått betala. Förskolans modersmålsträning måste precis som alla andra verksamheter bära sina kostnader inom sin egen budget. Därför måste förändringar göras nu, för att förhindra att förskolorna ska behöva skära ner på annat istället.

Men det är också så att förskolans modersmålsträning når för få barn. Av totalt 3 600 barn med annat modersmål än svenska var det denna termin ungefär 750 som deltog modersmålsträning med ambulerande modersmålslärare – åtta av tio deltog inte. En hög andel av den ambulerande modersmålsträningen i förskolan, ungefär hälften av timmarna, är träning mellan en lärare och ett barn. I genomsnitt är det en lärare som undervisar två barn åt gången. Den typen av undervisning finns inte i något annat ämne för några andra elever i någon skolform.

Den förändring som nu genomförs är att varje förskola får ett uppdrag att ta fram en plan och en struktur för att stärka träningen i flerspråkighet, så att förskolorna tidigt kan nå också de barn som inte deltar i nuvarande träning. Det kan ske på flera sätt och förskolorna har tagit fram riktlinjer kring detta.

Till skillnad från till exempel Botkyrka behåller och utvecklar Södertälje kommun modersmålsträningen för fyra- och femåringar, trots att den också ofta är undervisning riktad till en eller två barn åt gången. Bedömningen är att den undervisningen kan utvecklas så att den når fler barn och göra dessa mer redo för grundskolans modersmålsundervisning. Men även bland fyra- och femåringarna måste förskolorna arbeta för att undervisningen i högre utsträckning kan bedrivas i grupp istället för enskilt.

Syftet är att ha ordning och reda i verksamheten och att använda de resurser som förskolan kan avsätta för modersmålsträning på bästa sätt. Vi följer upp, prövar och omprövar alla förändringar och välkomnar fortsatt dialog om hur vi tillsammans kan se till att så många som möjligt av våra barn lär sig så mycket som möjligt.

Elof Hansjons (S)

ordförande i utbildningsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel