Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Södertälje bör ta vara på kompetensen hos utrikesfödda akademiker

Liberalerna tror på varje människas möjligheter och potential. Det är kompetensen som ska räknas, inte dina kontakter eller din bakgrund. Därför är vi angelägna om att samhället ska bli bättre på att fånga upp den kompetens som finns hos utrikes födda akademiker.

Detta ska också märkas i vår egen kommun och koncern, som är två av Södertäljes viktigaste arbetsgivare.

I Sverige är numera en femtedel av alla akademiker födda utomlands, men 30 procent är inte sysselsatta. Det finns 55 000 utrikes födda akademiker som inte arbetar i yrken som är i nivå med deras utbildning. Av dessa har 10 000 jobb som inte ens kräver gymnasieutbildning. På Stockholms länsnivå är motsvarande siffror 18 000 respektive 4 300. Det är ett resursslöseri som slår hårt mot hela samhället, visar en rapport från fackförbundet Jusek.

Jusekrapporten landar i att hela samhällsekonomin gynnas när invandrade akademiker får arbeten som motsvarar deras utbildning, vilket i sin tur frigör arbetstillfällen för arbetslösa med lägre utbildning som får en chans att ta steget in på arbetsmarknaden. Den totala sysselsättningen blir högre och arbetsmarknaden mer produktiv.

Om de utrikesfödda akademikerna arbetade i yrken som motsvarar deras utbildning, skulle de offentliga finanserna öka med drygt tio miljarder kronor per år.

Jusekrapportens beräkningar visar att om utrikes födda akademiker skulle ha samma sysselsättningsgrad och arbetslöshetsgrad som inrikes födda akademiker, och om de utrikesfödda akademikerna arbetade i yrken som motsvarar deras utbildning, skulle de offentliga finanserna öka med drygt tio miljarder kronor per år.

Det är något som arbetsmarknadens alla parter måste främja.

En annan viktig slutsats som Jusek drar är att sju av tio jobb tillsätts via kontakter, vilket i hög grad missgynnar utrikes födda i hela landet. Detta märker vi också av i Södertälje.

Vi menar att när en chef rekryteras är det kompetensen som ska vara vägledande. Det ska det aldrig tummas på. Men mot bakgrund av att nästan varannan Södertäljebo har utländsk bakgrund är det anmärkningsvärt att det inte återfinns fler med utländsk bakgrund på chefsnivåer i Södertälje.

Är människor med denna bakgrund mindre kompetenta? Vi tror inte det. Däremot tror vi att mångfald är en styrka, även på chefsnivåer. Vi tror också att det blir kostsamt om vi inte lyckas ta vara på denna styrka. Framför allt blir servicen till våra invånare lidande.

Med tanke på Södertäljes befolkningssammansättning, där bland annat var tredje invånare har assyrisk/syriansk/kaldéisk bakgrund, ser vi en stor utvecklingspotential för Södertälje kommun som arbetsgivare. Här kommer några konkreta förslag:

• Informera. Sprid information om lediga jobb på platser där utrikes födda har möjlighet att ta del av utbudet. Det gäller särskilt vikariat som rekryteras via kontakter i hög utsträckning.

• Praktiksera. Anställ fler praktikanter. Just nu efterfrågar till exempel utrikes födda jurister, ekonomer och samhällsvetare som har läst kompletterande utbildningar möjligheter till praktik, men de har svårt att få en passande praktikplats.

• Mentorskap. Ta vara på anställdas eget engagemang genom att som arbetsgivare starta mentorsprogram. Här kan man matcha nyanlända med etablerade personer med samma yrkesbakgrund. Det är synnerligen effektivt.

• Kompetens. Kommunen kan kontinuerligt utveckla sin kompetensbaserade rekrytering.

Liberalerna menar att som arbetsgivare har Södertälje kommun ett ansvar för att skapa inkluderande arbetsmiljöer som attraherar personal och där anställda trivs och har lika möjligheter att göra karriär.

Genom att få fler att arbeta på toppen av sin kompetens ser vi stora möjligheter för Södertälje kommun, de utrikes födda och arbetsmarknaden i stort. Det gäller att skapa en vinna–vinna-situation, där det sker både utveckling och integration i ett dynamiskt samspel.

Ninos Maraha (L)

Mats Siljebrand (L)

Ann Westerberg (L)

Metin Hawsho (L)

Karin Eklind (L)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel