Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Södertälje behöver en äldreombudsman

En ombudsman för äldre behövs för att ge vägledning och på ett opartiskt sätt genom dialog med äldre kunna ta till vara deras intressen och vara lyhörd för de frågor och behov som förs fram av de äldre själva, anhöriga, vänner och bekanta.

Äldreombudsmannen bör också göra egna granskningar om äldreomsorgens kvalitet genom bland annat uppsökande verksamhet. En viktig uppgift i det sammanhanget är tillsyn av att kommunen och privata aktörer följer socialtjänstlagens värdegrund.

Anmäl text- och faktafel

Det är inte många som vet vart man vänder sig för att lämna synpunkter på hemtjänst eller vård- och omsorgsboende. Socialstyrelsens senaste undersökning om äldreomsorgen i riket publicerad 2018 visade att endast 54 procent av de som erhöll hemtjänst i Södertälje visste vart man skulle vända sig med synpunkter och klagomål. Motsvarande siffra för dem som bodde i vård- och omsorgsboende var 41 procent.

En äldreombudsman i Södertälje skulle med stor sannolikhet upplevas som en naturlig kanal för synpunkter.

I början av 2018 inkom till kommunen ett medborgarförslag om att återinföra en äldreombudsman. Vid det senaste mötet i januari 2019 med äldreomsorgsnämnden avslogs tyvärr förslaget av den sittande majoriteten med Socialdemokraterna i spetsen.

Argumenten mot ett återinförande vilka fördes fram i en skrivelse från social- och omsorgskontoret var att det för närvarande inte finns något utrymme för funktionen äldreombudsman eftersom äldreomsorgsnämnden i dagsläget arbetar med att få en ekonomi i balans.

Dessutom finns det redan ett antal kanaler genom vilka medborgarna kan lämna synpunkter och klagomål på den kommunala verksamheten – som e-tjänst för synpunkter eller kommunens kontaktcenter. Vidare kan synpunkter lämnas direkt till äldreomsorgens personal. Dessutom bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete för att säkerställa en god omsorg.

Omständigheten att det finns så många kanaler in till kommunen kan vara förvirrande för äldre.

Att lämna synpunkter måste vara enkelt. Just den omständigheten att det finns så många kanaler in till kommunen kan vara förvirrande för äldre. Inte heller är alla äldre datorvana varför ”hemsidesvägen” in till kommunen kan upplevas som avskräckande. Det kan också vara svårt för många att föra fram klagomål direkt till någon som man är beroende av i vardagen.

Beträffande argumentet att det inte finns ekonomiskt utrymme för en äldreombudsman kan konstateras att äldreomsorgsnämnden vid aktuellt möte först efter ovan nämnda beslut om äldreombudsmannen klubbade den interna budgeten. Frågan om prioriteringsordningen för en äldreombudsman borde ha ingått i en budgetdiskussion.

Liberalerna som helhjärtat stödjer kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen hade gärna sett en utredning som beslutsunderlag, om i vilken utsträckning som en äldreombudsman hade kunnat bidra till en förbättrad kvalitet i jämförelse med andra kvalitetshöjande åtgärder.

Någon sådan ”prioriteringsutredning” presenterades inte vare sig skriftligt eller muntligt, varför det är omöjligt att avgöra om ett återinförande av äldreombudsmannen är ekonomiskt försvarbart.

Liberalerna beklagar äldreomsorgsnämnden beslut vilket vi tror är till nackdel för de äldre i Södertälje. Liberalerna kommer även i fortsättningen att driva frågan om ett återinförande av äldreombudsmannen.

Anders Rylander (L)

ledamot i äldreomsorgsnämnden

Jan Helin (L)

ledamot i kommunala pensionärsrådet (KPR)

Elinor Elmborg (L)

ersättare i överförmyndarnämnden

Metin Hawsho (L)

gruppledare

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel