Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Socialdemokraterna gör rekordinvestering i sjukvården

Stefan Löfvens regering har från dag ett fokuserat på att få balans i räkenskaperna. Under Alliansens åtta år vid makten växte underskotten. Den främsta orsaken till detta var de stora skattesänkningarna om 140 miljarder kronor. Regeringen fick slutligen överta ett underskott om 61 miljarder.

För att få bukt med underskotten krävdes noggranna politiska åtgärder. I dag skriver vi ett överskott om cirka 50 miljarder i de offentliga finanserna. Den genomsnittliga årliga tillväxten av BNP under innevarande mandatperiod kan beräknas till 3,2 procent. Budgeten för 2018 redovisar ett överskott i statens finanser om 80 miljarder. Av detta används 40 miljarder till reformer och andra hälften till det som kallas finansiellt sparande – i praktiken att avbetala på statsskulden.

Sveriges ekonomi är mycket stark. Nu gäller det att använda reformutrymmet så klokt som möjligt. Det ska koncentreras till samhällssektorer, som har de största behoven.

Sjukvården är en av de främsta trygghetsfrågorna i den svenska modellen. Nya reformer krävs för de tre mest centrala problemen:

• väntetiderna

• ojämlikheten i vården beroende på vem man är och var man bor

• personalens arbetsvillkor.

Alliansregeringen införde en kömiljard. Den ursprungliga tanken var nog välmenad men konstruktionen blev mindre lyckad. Över tid minskar inte köerna med en dylik reform.Att ge en bonus till landsting som kunde korta köer, gjorde att det allt för ofta blev statistiken som man försökte ändra på och inte den egentliga orsaken.

Alla dessa tre centrala problem nämnda ovan har en gemensam nämnare - att det finns tillräckligt med personal. Längden på vårdköer är linjärt beroende av antalet händer i vården. Så länge vi har personalbrist kommer sjukvården plågas av långa väntetider, ojämlik vård runt om i landet och vårdpersonal som går på knäna och stressar sig sjuk.

En annan viktig faktor för att få en vård att fungera är att alla instanser inom vårdkedjan fungerar rationellt. Som Södertäljebo och tillhörande Stockholms läns landsting går tankarna direkt till kaoset kring Nya Karolinska och turerna angående Hjärt- och kärlcentrum i Södertälje.

Svensk sjukvård har en världsledande position. Den levererar medicinska resultat i världsklass.

Något tycks ”ha gått sönder” hos det alliansstyrda landstinget – huvudmannen för sjukvård inom länet. Det politiska ledarskapet har en del övrigt att önska.

Svensk sjukvård har en världsledande position. Den levererar medicinska resultat i världsklass. För att långsiktigt bibehålla denna status gör Socialdemokraterna rekordstora investeringar i sjukvården.

Regeringen har ökat de statliga satsningarna på hälso- och sjukvården med 13 miljarder under de senaste fyra åren. Fram till år 2020 har avsatts ytterligare runt 10 miljarder för samma budgetområde. Målsättningen med investeringarna är därutöver att möjliggöra för 14 000 fler vårdanställda fram till nämnda år.

Vården ska vara jämlik och tillgänglig. Vi kan inte ha vårdsystem som ger företräde till den med privat sjukvårdsförsäkring, eller där det anses fördelaktigare att boka läkartid åt en höginkomsttagare med snuva än åt en multisjuk garantipensionär.

Satsningarna ska komma alla till del. När individen är som svagast ska samhällets vård och omsorg vara som starkast.

Arnold Andersson

socialdemokrat i Södertälje

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel