Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Sluta trampa på dem som ligger

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har nu enats om hur vi vill att sjukförsäkringen ska utformas om vi får väljarnas förtroende efter nästa val. Vinner vi valet kommer vi direkt att avskaffa stupstocken i sjukförsäkringen.

Den moderatledda högerregeringen har skapat ett otryggt system för att få människor att lämna sjukförsäkringen och möjliggöra skattesänkningar. Klyftan mellan rika och fattiga blir allt större. Här står tydligt två olika syn på människor mot varandra. Vi rödgröna tror på att människor vill arbeta när de kan och får arbete, medan högeralliansen inte tror att människor vill arbeta.

När regeringen efter en viss tid utförsäkrar dessa sjuka tror de att man kan tvinga sjuka till ett arbete som inte finns. Men vad händer med dessa svårt sjuka människor när de inte får någon sjukpenning och inte kan arbeta på grund av sin sjukdom? De blir bara ännu sjukare och tvingas dessutom söka försörjningsstöd och därmed vältrar alliansregeringen över kostnaderna på kommunerna.

För oss är det självklart att den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till sjukpenning. Vinner vi valet kommer vi direkt att avskaffa stupstocken i sjukförsäkringen efter 550 dagar. Regeringens stelbenta tidsgränser vill vi ersätta med tydliggöranden om när individen ska ha rätt att få aktiva insatser. Människor ska inte lämnas kvar i sjukpenning hur länge som helst utan erbjudas individuellt anpassade åtgärder med uppföljning tillbaka till arbete.

Vår nya sjukförsäkring innehåller bland annat följande delar:

• En individuell bedömning ska göras av Försäkringskassan senast sex veckor efter första sjukskrivningsdagen. Under hela sjukskrivningsperioden finns möjlighet att sjukskrivas på deltid i den omfattning som passar den enskilde.

• Senast efter tre månader ska den sjukskrivne ha rätt till en individuell plan som utformas av Försäkringskassan och arbetsgivaren. Planen ska innehålla de insatser som krävs, vem som ansvarar för att insatserna utförs, samt inom vilken tidsram de ska vara påbörjade.

• Vi vill redan 2011 avskaffa dagens stelbenta prövning mot en fiktiv arbetsmarknad efter 180 dagar. I stället ska det senast efter sex månader göras en fördjupad utredning om möjligheterna till att återgå i arbete. Olika alternativ ska finnas. Den som inte bedöms kunna återgå till sin arbetsgivare inom rimlig tid ska erbjudas andra möjligheter. Arbetsförmågan prövas då mot en för individen verkligt existerande arbetsmarknad. För detta krävs en ny definition av arbetsförmågebegreppet som är ändamålsenlig.

• Vi vill göra det möjligt att bedriva deltidsstudier och få sjukpenning på deltid, i ett första skede på halvtid.

• Vi vill ge en rehabiliteringspenning i stället för sjukpenning för den som behöver rehabiliteringsinsatser. Rehabilitering ska kunna pågå i förslagsvis ett år med möjlighet till förlängning efter individuell bedömning.

• Vi vill inrätta MOA-kontor - Människor och arbete – där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och delar av kommunens insatser för sjuka och arbetslösa samlas lokalt. Människor ska ha en dörr in.

• För att säkerställa att människor verkligen får tillgång till rehabilitering vill vi satsa statliga resurser i en ny fond. Hur fonden ska utformas och finansieras ska utredas och preciseras efter valet. Den som efter individuella rehabiliteringsinsatser inte kommer tillbaka i lämpligt arbete på den reguljära arbetsmarknaden ska kunna erbjudas möjligheter på en utvidgad arbetsmarknad.

• Förtida pension ska bara kunna vara ett alternativ för dem över 58 år, först när inga möjligheter återstår till anställning på den öppna arbetsmarknaden och när det inte heller är möjligt med en anpassad arbetssituation. Det ska alltid vara möjligt att bryta en förtida pension för att arbeta.

• Individen ska kunna få sjukpenning även under längre tid. Det finns sjukdomstillstånd, till exempel vissa psykiska sjukdomstillstånd men även andra, där människor i perioder kan behöva få fortsatt sjukskrivning när återkommande prövning kan påverka sjukdomstillståndet negativt.

• Vi vill erbjuda människor som utförsäkrats och lämnats i sticket av regeringen en rehabiliteringspenning, aktiv rehabilitering eller andra insatser så att de kan ta sig in på arbetsmarknaden igen.

Utgångspunkten är att alla människor vill och kan vara med och bidra i samhället. Det är grunden när vi nu påbörjar arbetet med att skapa en förutsägbar och modern sjukförsäkring.

Sverige behöver en ny regering. En rödgrön regering.

riksdagsledamot

Mats Pertoft (MP)

riksdagsledamot

Staffan Norberg (V)

kommunalråd

Yilmaz Kerimo (S)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel