Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skyddet för ekonomiskt utsatta förstärks

Kristdemokraterna har en genomtänkt politik för att motverka ekonomisk utsatthet. Särskilt den som drabbar barn. Detta märks också i regeringens politik. Från och med den 1 januari är grundnivån i föräldraförsäkringen höjd från 180 till 225 kronor per dag. En reform av betydelse för unga familjer som inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden.

Annons
Debattörerna skriver att steget från utbildning till arbete underlättas om ungdomar har fått erfarenhet av arbetsmarknaden.

Direkta ekonomiska bidrag är viktiga för familjer med små ekonomiska marginaler. Därför höjde vi förra året också barndelen i både bostadsbidraget och försörjningsstödet. Men jobb är den viktigaste faktorn för att individer och familjer varaktigt ska höja sin ekonomiska standard. Därav alla våra insatser för att fler ska få ett eget arbete. Det är också bakgrunden till att regeringen beslutat om en lagrådsremiss med förslag på två viktiga förändringar av Socialtjänstlagen som ska minska den ekonomiska utsattheten.

Utbetalningarna av försörjningsstöd minskade något de tre första kvartalen 2012, jämfört med motsvarande tid förra året. Samtidigt ser vi en mycket oroande trend, att allt fler av dem som får försörjningsstöd är långvarigt beroende. Det vanligaste skälet till behov av ekonomiskt bistånd är arbetslöshet. Under 2011 fick 40 procent av biståndsmottagarna försörjningsstöd på grund av arbetslöshet.

Till svårigheterna att komma ur ett beroende av försörjningsstöd, hör att varje inkomst reducerar socialbidraget krona för krona. Den så kallade marginaleffekten är 100 procent. Det är sällan så att man går direkt från försörjningsstöd till heltidsarbete. Ofta får man börja med enstaka timmar eller tillfälliga jobb. Det måste löna sig att ta även den typen av arbete. Därför föreslår regeringen förändringar för att minska marginaleffekten så att fler ska få inkomst av arbete.

Förslaget innebär att 25 procent av arbetsinkomsterna inte påverkar försörjningsstödets storlek. Därmed uppmuntras den enskilde att ta eller behålla ett arbete och i bästa fall blir det ett steg ut till egen försörjning.

För att det inte ska uppstå en inlåsningseffekt även med detta förslag och för att i första hand nå personer som riskerar långvarigt bidragsberoende, finns det begränsningsregler. Möjligheten att få behålla 25 procent ska gälla de som fått försörjningsstöd i sex månader och möjligheten att få behålla arbetsinkomst ska gälla under två år.

Dessutom föreslår vi att ett barn eller skolungdom i en familj ska få tjäna ett helt prisbasbelopp per år utan att det minskar familjens ekonomiska bistånd. Det betyder en fördubbling jämfört med i dag, från 22 250 till 44 500 kronor. Kristdemokraterna är övertygade om att fler unga därmed kommer att få kontakt med arbetslivet. Flera studier talar för att steget från utbildning till arbete underlättas om ungdomar har fått erfarenhet av arbetsmarknaden. Detta ger unga goda livsvillkor då de känner att de kan påverka sin egen livssituation.

Vi kristdemokrater hoppas att riksdagen ställer sig bakom dessa två förslag, för då har vi en förändring på plats redan den 1 juli i år. Ingen möda får sparas för att människor ska kunna få ett eget arbete.

Barn- och äldreminister

Robert Halef (KD)

Riksdagsledamot

Maria Larsson (KD)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons