Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Skanska har inte bett markägare om lov

Skanska är beroende av tre andra markägare för att förverkliga planen på en bergkross i Taxinge. Men någon kontakt har inte tagits. – Vi är förvånade, säger Curt Malmenstedt på Uppsala akademiförvaltning.

Skanskas ansökan om att under tio års tid få ta emot och krossa 1,5 miljoner ton berg från bygget av Förbifart Stockholm ligger nu hos länsstyrelsen. Förutom tillstånd är bolaget beroende av tre markägare i Taxinge:

• Gustavianska stiftelsen äger marken där transportbandet från hamn till bergrum/bergkross ska gå.

• Museiföreningen Östra Södermanlands järnväg äger mark, och tågspår, som trans- portbandet måste passera över.

• Nykvarns kommun äger den gamla banvallen bakom Finkarby där uttransporterna av det krossade berget ska gå per lastbil.

Utan markägarnas medgivande blir det omöjligt för Skanska att genomföra sin plan, åtminstone så som ansökan ser ut.

Curt Malmenstedt är jordbrukschef på Uppsala akademiförvaltning, som har hand om Gustavianska stiftelsen. Han hade väntat sig att höra av Skanska vid det här laget.

– Egentligen vet vi inte särskilt mycket om planerna. Skanska har inte hörts av på något sätt. Vi är förvånade över det. Skanska kommer inte runt oss – de kan inte genomföra projektet om de inte får vårt medgivande.

Curt Malmenstedt är tydlig med att det inte finns något löfte från Uppsala akademiförvaltnings sida.

– Vi måste få mer information för att kunna ta ställning, säger han.

Inte heller med järnvägsföreningen har Skanska tagit kontakt. Hans Wicklund, ansvarig för bana och markfrågor, konstaterar att Skanska rent formellt kan begära tillstånd för verksamhet på annans mark.

– Spontant tycker jag dock att det är en konstig tågordning att inte först fråga respektive markägare och ha med den informationen i ansökan, säger han.

Hans Wicklund säger också att utfartsvägen från bergrummet går över föreningens mark och dessutom inom det skyddsområde som finns runt stationshuset, som är klassat som byggnadsminne.

Här råder dock delade meningar. Skanska säger att vägen inte alls går över järnvägsföreningens mark och hänvisar till en lantmäteri¬förrättning som gjordes 2013 och gav bolaget rätt att använda vägen för sina transporter.

Hans Wicklund är tveksam till Skanskas planer över huvud taget.

– De innebär en förstörelse av landskapsvyn från stationen som är alldeles påtaglig.

– Hela området riskerar att förlora sin attraktionskraft. Det är ett bekymmer för oss och för alla andra aktörer.

Nykvarns kommun har inte fått någon fråga om att låna ut den gamla banvallen. Lite märkligt, tycker Jan Brolund (NP), ordförande för bygg- och miljönämnden. Kommunens plan är att göra banvallen till gång- och cykelväg.

– Vi måste tänka efter noga innan vi ger Skanska tillstånd – transporterna blir ett allvarligt ingrepp i miljön för dem som bor i närheten, säger Jan Brolund.

Skanskas ansökan är sannolikt färdigbehandlad tidigast till sommaren 2015.

Skanska: ”Vi får ta den förhandlingen när det blir dags”

– Vi tar kontakt med markägarna när vi har fått vårt tillstånd, säger Skanskas Torbjörn Andersson.

Torbjörn Andersson håller med om att Skanska är beroende av de tre markägarna – Gustavianska stiftelsen, Museiföreningen Östra Södermanlands järnväg och Nykvarns kommun – för att förverkliga sin plan i Taxinge.

– Ja – och alla tre har ingått i samrådet som vi har hållit. Där är det bara järnvägsföreningen som har haft synpunkter.

– Från kommunen har vi inte fått synpunkter på att vi inte får använda banvallen för uttransporterna, säger Torbjörn Andersson.

Han är inte orolig för att till exempel Gustavianska stiftelsen ska säga nej till ett transportband på sin mark.

– Alltså, det här är en tillfällig grej.

– Vi får ta den förhandlingen när det blir dags. Men vi har inte fått några sådana signaler.

När det gäller järnvägen säger Torbjörn Andersson att Skanska skulle kunna dra transportbandet över spåret utan att ställa stolpar på museiföreningens mark.

– Men de blir berörda ändå i den meningen att vi måste vidta säkerhetsåtgärder för att undvika spill på järnvägen.

Torbjörn Andersson konstaterar också att Skanska har dragit ner sin ansökan, både mängdmässigt och tidsmässigt. Det blir inget dygnet runt-arbete.

– Vi anpassar oss utifrån vad bullerutredningen visar att vi klarar.

Verksamhet under max tio år

Skanska vill krossa bergmassor från bygget av Förbifart Stockholm under fem år i ett bergrum i Taxinge. Totalt ska verksamheten pågå i max tio år.

Bolaget vill ta emot totalt 1,5 miljoner ton berg – i snitt 300 000 ton per år. Det betyder 150–200 fartyg anlöper per år. Maxkapaciteten ligger dock på 440 anlöp och 880 000 ton per år. Tiden för att lossa ett fartyg beräknas till tre fyra timmar.

Massorna förs med transportband till bergrummet där bergkrossen placeras.

Uttransporten ska ske med lastbil och med båt. Det innebär ytterligare 30–40 fartygsanlöp per år och cirka 45 fordonsrörelser per arbetsdag.

Skanska ansöker om att få bedriva verksam¬heten på vardagar mellan klockan 07 och 18, samt hamnverksamhet kvällstid fram till klockan 22 under max 30 dagar per år.