Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sätt Södertälje på rätt spår

Vi har ett uppdämt behov av investeringar som borde göras i järnvägen samtidigt som vi har en massarbetslöshet. Genom att öka investeringarna i järnvägen kraftigt kommer vi både få ett robustare järnvägssystem och en lägre arbetslöshet.

Annons
Pendeltåg vid slutstationen Södertälje centrum.

Vi har ständiga tågförseningar till och från Södertälje på grund av ett eftersatt järnvägsunderhåll. Förseningar som på ett nationellt plan kostar samhället fem miljarder kronor varje år.

För oss Södertäljebor finns flera viktiga satsningar att göra och jag tänker ge tre exempel på spårinvesteringar som skulle förbättra Södertäljes attraktionskraft:

1) Samhället skulle kunna investera i omkörningsspår för pendeltåg mellan Flemingsberg och Södertälje för att på så sätt korta restiderna och gå över till 10-minuterstrafik, när Citybanan är klar. Detta skulle göra det mycket enklare att jobba i Stockholm men bo i Södertälje. Bra för tillväxt, matchning på arbetsmarknad och bra för individen.

2) Bygg triangelspåret mellan Västra stambanan och Svealandsbanan så att godståg som kommer söderifrån kan åka direkt till Almnäs utan att behöva åka till hamnen och vända. Det skulle göra Almnäs mer attraktivt för nyetablering av företag och bidra till fler arbetstillfällen i Södertälje.

3) Investera för en Hölöpendel. Vi är en stor kommun och landsbygden ska ges de bästa förutsättningarna att växa.

6F – fackförbund i samverkan där bland annat Seko ingår – gav Sifo i uppdrag att kartlägga svenska folkets uppfattningar om regeringens satsningar på järnväg och bostäder.

Undersökningen är gjord efter att regeringen aviserade sina satsningar. Resultatet är tydligt. Bara två av tio väljare anser att regeringen satsar tillräckligt på järnvägen. Hela 66 procent svarar nej på frågan om det satsas tillräckligt på järnvägen. Bland S-väljare är missnöjet ännu större, 70 procent svarar nej. MP-väljare är aningen nöjdare där 63 procent svarar nej.

Mönstret är det samma när frågor ställs om bostäder. Även om svenska folket är något mer missnöjda med regeringens järnvägssatsningar svarar 63 procent att regeringen inte satsar tillräckligt på att bygga nya bostäder.

Vi ska inte vara rädda för att tillåta underskott i statsbudgeten.

För regeringen är det ett gyllene tillfälle att låna pengar för samhällsekonomiskt lönsamma infrastrukturprojekt. Räntan är låg och ekonomin vill inte riktigt ta fart.

I någon mening är det ingen skillnad på ett hushåll och Sveriges ekonomi. Om man måste låna för att klara de löpande utgifterna är såväl hushåll som nation ute på farligt vatten. Men om man lånar för göra en större investering i form av en ombyggnad av det egna huset skapas framtida ekonomiska värden. Precis så måste vi tänka.

I Södertälje har vi stora problem med tågförseningar och inställda tåg. Det är ohållbart. Som stad i Sveriges största arbetsmarknadsregion är det av vikt med välfungerande kollektivtrafik.

Människor och företag måste kunna lite på att järnvägen fungerar så att det går att ta sig till arbete, vänner och nöjen.

En stor del av Södertäljeborna använder pendeln dagligen för att ta sig till arbetet. Fungerar inte detta och förtroendet för järnvägen som transportsätt sviktar begränsar sig människor i sitt resmönster. Detta skadar inte bara individen utan även samhället i stort.

Under hela året kommer nu 6F att driva kampanjen ”Sätt fart på Sverige”. Vi är fem LO-förbund som vill se en mer aktiv politik. Jag kommer vara ombud på Socialdemokraternas kongress i slutet av maj och kommer agera i dessa frågor för att försöka få till en politik som vågar driva en mer expansiv investeringspolitik.

Vi borde kunna göra mer. Att rusta upp järnvägen är en viktig första början som förutom att det minskar arbetslösheten också underlättar för människor att ta sig till jobbet eller besöka släkt och vänner.

ombudsman Seko

Alexander Lindholm

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons