Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Så vill partierna hjälpa företagen

 
Val 2014
Visa alla artiklar

Statistiken talar för Södertälje som en bra plats för företag. Ändå får stan lågt betyg av företagen. En satsning på rättssäkerhet är vad som behövs, menar Svenskt Näringsliv.

Södertälje har länge legat på den nedre halvan när företagsklimatet i landets kommuner rankas.

Undersökningen består både av en statistikdel och en enkätdel där de lokala företagarna får säga vad det tycker. Och det är i den sista delen som Södertälje ligger sämst till, företagens omdömen placerar stan på 229 plats bland landets kommuner.

Enligt Björn Lindgren, regionchef på Svenskt Näringsliv, är det attityderna från politiker och tjänstemän som företagen är mest missnöjda med.

Han nämner hanteringen av stadshusrestaurangen och politiska uttalanden i samband med att LOV inom hemtjänsten avskaffades som exempel.

– Där förekom det svepande anklagelser mot alla företag som var inblandade, säger Björn Lindgren.

Vilka åtgärder skulle du vilja se för att förbättra för företagare i Södertälje?

– Det är viktigt att en kommun hanterar de myndighetsroller man har på ett så enkelt, rättssäkert och förutsägbart sätt som möjligt. Om man ser på de betyg företagarna gett kommunen på områden som service och lagar och regler så kommer man långt ned, säger han.

Hur vill ni göra för att företagen ska trivas bättre i Södertälje?

LT-frågan:

Socialdemokraterna:Ökad dialog och samverkan. Förbättra kommunens service och bemötande. Utveckla Snäckviken till nationell förebild för samverkan mellan kommun, akademi och näringsliv. Planlägg mark och förstärk näringslivets förutsättning i hela kommunen till exempel på platser som Almnäs, Moraberg och i Järna

Vänsterpartiet:

Alltid kunna erbjuda etableringsbar mark. Anpassade yrkesutbildningar i Södertälje. Tillhandahålla miljösmart infrastruktur – vägar, VA, el, återvinning, värme/kyla, fibernät m.m.– till bra priser via Telge. Centrumomvandling som lockar fler människor hit. Upphandla kommunens varor och tjänster lokalt utan bemanningsföretag

Miljöpartiet:

Miljöpartiet vill ha en dialog och samverkan med före¬tagen. Ett bra exempel är att kommunen samverkar med Scania i deras arbete att utveckla ny teknik för elfordon. Vi ser också ett behov av att utöka tillgången till bredband för företag och boende på landsbygden.

Moderaterna:

Nya och redan etablerade företag ska ses som en stor resurs. För oss är arbetslinjen viktig och då behövs arbetstillfällen. Att kommun har byggklar mark färdig för företag att etablera sig på och även för befintliga företag som vill utvidga sin verksamhet är oerhört viktigt. Minska byråkratin så mycket det går.

Kristdemokraterna:

KD vill bygga upp Näringslivskontoret på nytt för att prioritera arbetet med företagsfrågor. Vi förstärker med lotsar, servicefunktioner och minskar regelkrånglet. KD:s ståndpunkt är att det är i företagen jobben skapas, inte av politiker – därför är näringslivsklimatet avgörande för Södertäljes framtid.

Folkpartiet:

Ta vara på stans fantastiska förutsättningar och unika läge för jobb och etableringar. Flytta kommunens verkstad i Moraberg och frigör attraktiv företagsmark. Minska krångel och byråkrati – en väg in för effektiv service. Inför utmaningsrätt och tjänstegarantier – vid försening pengarna tillbaka. Stoppa illojal kommunal konkurrens.

Centerpartiet:

Anpassa upphandlingar så att lokala företag kan delta. Mark/tomter som kan exploateras ska kunna arrenderas med löfte om att få köpa. En kontrollverksamhet, där skötsamma får lägre kostnader och färre kontroller. Tillståndshandläggning, för bygglov till alkoholservering, ska ske vid ett tillfälle och snabbt.

Sverigedemokraterna:

Grundläggande för företagsamheten i Södertälje är att det finns bra företagsmark och lokaler i attraktiva lägen, detta för att både nya och befintliga företag skall kunna växa och utvecklas. Vidare vill SD verka för utökat samarbete mellan högskolor, näringsliv, politiker och tjänstemän i syfte att bland annat säkerställa rekryteringen.

Så rankas Södertälje

Södertälje brukar ligga runt plats 200 av 290 i arbetsgivarorganisationen Svenskt näringslivs rankning av företagsklimatet.

I årets rankning fick man sämst siffror på områden som handlar om attityder till företagande från politiker, tjänstemän och media.

Även på områdena tillgång till kompetens och konkurrens med företag låg Södertälje lågt.

Rankningen baseras dels på statistik från SCB och Upplysningscentralen, dels på enkätsvar från företag i kommunen.