Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Så vänder vi utvecklingen för Södertäljes elever

Det är ingen hemlighet att läget är kärvt i Södertäljes skolor. Pengar saknas för att öka lärartätheten och på så vis förbättra resultaten. Regeringen har tagit sin hand ifrån Södertälje och vägrar att skapa en likvärdig skola i Sverige.

Samtidigt är det viktigt att lyfta fram de åtgärder som ändå genomförs för att förbättra Södertäljes skolor. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har nyligen inlett arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram för skolan. Programmet ska utgå från följande punkter:

• Kommunen måste åstadkomma mer av den värdefulla tiden då lärare och elever träffas. Speciellt gäller det extra insatser för dem som inte når målen. Det kan handla om ytterligare skoldagar, mer undervisningstid och lovskolor eller förstärkt läxhjälp.

• Kommunen behöver förstärka arbetet med skolornas syn på barnens och elevernas möjligheter att lyckas i skolan. Det är personalens kompetens och engagemang som spelar absolut störst roll för om målen kan nås eller inte.

• Kommunen måste anställa fler utbildade pedagoger till de egna skolorna. Framför allt behövs det rekryteras fler förskolelärare till kommunen.

• Kommunen har ett fortsatt behov av nytänkande lösningar. Med nuvarande situation är det extra viktigt att den pedagogiska debatten och utvecklingen ligger i framkant. De anställda måste garanteras fortlöpande utbildning och inspiration.

• Kommunen måste åstadkomma bättre rutiner kring skolintroduktionen av barn och elever med flykting- och asylbakgrund.

För att klara ovanstående punkter är det nödvändigt att tillföra ytterligare ekonomiska resurser. Som en del av detta har majoriteten redan beslutat om ytterligare 35 miljoner kronor till Södertäljes skolor.

Åtgärdsprogrammet är förstås inte det enda som har vidtagits för att förbättra barn och elevers skolresultat. Jag skulle kunna göra en ordentligt lång lista över allt som görs. Här är i alla fall ett litet axplock:

• En läsa-skriva-räkna-garanti har införts i skolans lägre årskurser. Redan från förskoleklassen kontrolleras nu elevernas kunskaper i läsning och matematik genom obligatoriska prov. Extra åtgärder sätts automatiskt in om eleverna riskerar att inte nå målen.

• Skriftliga omdömen realiseras i samtliga skolor. Nästa steg är ett kommungemensamt dokumentationssystem. Dokumentationen görs tydligare ifråga om hur eleverna ligger till i förhållande till kunskapsmålen.

• En särskild satsning har gjorts på basfärdigheter i svenska och matematik i grundskolan. Även sommarkurser med samma inriktning har startats.

• Allmän rätt till 30 timmar i förskolan och skolbarnomsorgen införs för alla från halvårsskiftet 2010.

• Ett kommunalt pedagogiskt centrum för utbildningar, föreläsningar, konferenser med mera har startats. En lärande och inspirerande mötesplats för våra anställda.

• I utbildningsplan 2010 finns numera en gemensam pedagogisk strävan för det fortsatta utvecklingsarbetet i våra förskolor och skolor.

• Flera skolor har inrättat studieverkstäder som ger utökad studiehandledning i samband med övergång från förberedelseklass till ordinarie undervisning.

• Projekt för läxhjälp och rastverksamhet har startats på skolorna. Företag och organisationer har bjudits in för att hjälpa till. På vissa skolor hjälper pensionerade lärare till.

• Resurserna till modersmålsundervisningen har utökats. Utbildningen, såväl i svenska som på barnens och elevernas modersmål, har utvecklas.

• Södertäljes barn och elever har fått gratis entré i sin undervisning på Tom Tits Experiment.

• En mängd åtgärder har genomförts inom trygghetsområdet: En skolakut har inrättats för elever som begår brott eller storskolkar, nya ordningsregler har tagits fram, fler F–9-skolor utreds för att skapa en sammanhållen skolgång för fler elever, kameror sätts upp både ut- och invändigt på många skolor...

• På samma sätt är det inom hälsoområdet: En kostpolicy har tagit fram som på många sätt förbättrar skolmaten, hundratals skoltoaletter renoveras, rörelse och motion uppmuntras och, inte minst, ny skolor byggs och gamla renoveras för att elever ska slippa vistas i hemska miljöer…

Det har alltså redan beslutats om en hel del åtgärder för att förbättra elevernas studieresultat. Jag vågar sticka ut hakan och påstå att Södertälje förmodligen är av de kommuner i landet som arbetar mest offensivt med att komma tillrätta med situationen

i sina skolor.

Ordförande för utbildningsnämnden

Thomas Johansson (S)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel