Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Så skapar vi en levande stadskärna

Vår stadskärna behöver en ansiktslyftning för att öka kommunens attraktionskraft som boendeort och handelsplats. Stadskärnan behöver förtätas med fler bostadsfastigheter med blandade upplåtelseformer och fler och billigare parkeringsplatser för att öka handeln.

Det behövs fler mötesplatser och promenadstråk samtidigt som vi ska ta tillvara vattenytan i inre Maren och behålla centrumnära grönområden.

Konkret vill Kristdemokraterna också bygga ett nytt parkeringshus vid gamla fastigheten Spinnrocken. Med fler parkeringar kan vi få lägre taxor eftersom rådande brist på parkeringar i centrum leder till höga taxor och dessutom utarmar handelns möjligheter att utvecklas och konkurrera med närliggande köpcentrum.

Nuvarande McDonald’s-huset bör rivas och ge plats till ett hus på omkring 15 våningar ifall markförhållandena tillåter det. Huset ska innehålla av en blandning av bostäder och kontor samt handel i gatuplanet. I detta hus vill vi dessutom gärna inrymma tydliga kulturinslag och en ny biograf.

Lunagallerian ska få större möjlighet att bli en riktig handelsgalleria med de utrymmen som kommer att friställas när kommunala verksamheter kan flytta till andra lokaler, nya kulturhuset vid Maren.

Kristdemokraterna vill inte bygga på Västra Kanalgatan eftersom det inte är det bästa för området. Att bygga där skulle ta bort en del av stadens skönhet, den vackra fasaden mot kanalen och de gamla befintliga husen i området. Vi motsätter oss all bebyggelse i Vänortsparken, som behövs som avkopplingsplats och grön lunga i centrum för besökare och barnfamiljer.

Kusens backe är ett vackert grön-område som vi vill bevara. Vi vill utveckla området till ett mer tryggt och aktivt rekreationsområde.  Därför föreslår vi att man bygger omklädningsrum och duschanläggning på området och ser över ljussättning och tryggheten i området.

Vi vill bygga på Grödingevägen och vid gästhamnen. Vi vill förtäta området Värdsholmen eftersom många vill bo i centrum eller centrumnära. Vi vill bygga flervåningshus på

parkeringarna Garvaren och Lyran. Däremot vill vi inte bygga på Orionkullen och Hebbevillan ska vara kvar.

Vi vill flytta gästhamnen till Lotsudden och gärna ge möjlighet till övernattning. Slussholmen ska bli helt bilfri och innehålla mötesplatser med olika aktiviteter för barn och ungdomar.

Vi motsätter oss förarlösa transportmedel som exempelvis spårbilar. Vi menar att det är en pojkdröm som aldrig får genomföras. I stället för farkoster som förfular stadsmiljön föreslår vi att man utreder ett modernt spårvagns-system i kombination med ett modernt bussnät.

Med Kristdemokraternas förslag blir det ett tryggare och mer levande centrum. Det förtjänar våra medborgare. Låt oss sätta ned spaden för förändringar som gör vår stad mer attraktiv att bo och verka i.

ROBERT HALEF (KD)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel