Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Respektera folkets röst i skolfrågan

Barnomsorgs- och skolfrågor är viktiga för oss i Miljöpartiet i Nykvarn och vi ger här vår syn på frågan om omorganisation av skolorna. Företag utan kunder kan inte existera. Kommunala verksamheter har också kunder och nu har kommunens kunder sagt sitt. Opinionsundersökningen från Skop visar att 71 procent av Nykvarnsborna vill behålla F–9-skolorna och 73 procent vill stoppa omorganisationen nu och rösta om det i valet.

Nykvarns majoritetspolitiker verkar inte lyssna på den starka signal som de fått i undersökningen – eller i den tidigare genomförda namninsamlingen på cirka 1 000 namn.

Detta visar på en märklig syn på uppdraget som folkvald politiker och representant för medborgarna – politikernas uppdragsgivare och kommunens kunder. Borde inte folkvalda kommunpolitiker i en oerhört viktig fråga verka i den riktning som majoriteten av kommunmedborgarna önskar?

Ett beslut fattades i juni 2009, trots avsaknad av ett seriöst objektivt beslutsunderlag – utan ordentlig kännedom om konsekvenserna och utan kvalitativa riskanalyser på en rad områden, bland annat för pedagogiken och för arbetsmiljön – om en stor kursändring på skolområdet (från tre F–9-skolor till två F–5-skolor och en 6–9-skola nu i höst).

Om beslut fattas på felaktiga grunder eller på undermåligt beslutsunderlag riskeras slöseri med skattemedel eller att de används ineffektivt. Om en förändring inte med

säkerhet tillför något värde för kunden ska den inte genomföras.

Då det inte finns bevis på att skolorna varken skulle bli bättre eller kostnaderna skulle sjunka eller någon utredning om eventuella nödvändiga förändringar skulle gå att genomföra i nuvarande F–9-organisation går det inte att rättfärdiga en för skattebetalarna så kostsam omorganisation.

Exakt kostnad kommer vi inte att få veta då uppföljning av de totala kostnaderna inte görs, men det handlar tveklöst om flera miljoner kronor om hela omorganisationen genomförs.

Meritvärdena ligger, enligt Skolverkets statistik, på eller över riksnivå sedan flera år tillbaka och är inte ett skäl för att rättfärdiga en dyr omorganisation som riskerar att skapa turbulens och försämrade meritvärden.

Meritvärdena skiljer sig förvisso åt mellan skolorna i Nykvarn men kan förbättras vidare i nuvarande organisationsform genom att lära av den skola som lyckats bäst.

Fortsätter vi med ekonomi så finner man att besparingarna på skolområdet på flera miljoner, som sågs som nödvändiga på grund av den ekonomiska krisen, gjordes

redan 2009 i nuvarande F–9-organisation och alltså inte är ett skäl för omorganisation.

En kostnadsanalys (källa: Skolverket) visar att den överlägset största anledningen till att kostnaden per elev ligger 5 000 kronor över riksnivå är att lokalkostnaderna är

5 700 kronor högre än snittet i riket.

Förändringen berör och engagerar i princip alla Nykvarnsbor och påverkar barnens och lärarnas arbetsplats väsentligt för lång tid framöver.

Att då, med vetskap om Skop-mätningens resultat och remissvaren från barn, föräldrar och lärare i ”Skolutredning 2008” som tydligt visar att F–9 är den skola som föredras, med goda meritvärden i dagens skola och utan ekonomiska fördelar, inte låta folket komma till tals och avgöra frågan om omorganisation vore djupt felaktigt både demokratiskt och moraliskt och förödande för våra kommunmedborgares förtroende för oss politiker och för kommunens rykte.

MP i Nykvarn ser det som självklart att motionen (för en folkomröstning) från S och V, som antas på kommunfullmäktige (KF) 6/5, skyndsamt bereds (vilket inte är en omöjlighet om viljan finns) så den kan tas upp för beslut på KF senast den 17 juni och att omorganisationen tills frågan är avgjord omedelbart gör halt, så inte ytterligare

skattepengar går förlorade.

 Medborgarna i Nykvarn har sagt sitt i skolfrågan och det är nu hög tid för de folkvalda politikerna i KF att börja respektera och representera invånarna i kommunen i denna fråga!

Göran Bodlund

Miljöpartiet i Nykvarn

Ove Jansson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel