Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Replik: Missvisande av Syrjänen (KD) om Stålhamraskolan – riv upp beslutet

Svar till ”Vi måste bygga barn med starka kulturella identiter” (LT, 15/7)

Vi är eniga med Anna Syrjänen (KD) om vikten av en stark kulturell identitet och i sammanhanget vikten av modersmål. Samtidigt gläds Syrjänen åt att ”utbildningsnämnden nyligen fattat beslut om ett åtgärdspaket och bland annat redan i år skjuter till extra resurser för den finskspråkiga undervisningen på Stålhamraskolan”.

Utbildningsnämnden har dock den 17 juni 2021 även beslutat att de finskspråkiga klasserna på Stålhamraskolan ska läggas ner. Det är således missvisande att tala om en satsning som Syrjänen gör. Att vara en förvaltningskommun är en förpliktigande del av Sveriges implementering av de bindande Europiska konventionerna som Sverige har ratificerat och förbundit sig att följa genom en konventionskonform tolkning av dess åtaganden och syften. En förvaltningskommun förbinder sig enligt de minoritetspolitiska målen för Sverige och enligt minoritetslagen att ge skydd för de nationella minoriteterna, att stärka deras möjlighet till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Utbildningsnämndens beslut går i motsatt riktning.

Effekten av beslutet leder till en skada för barnen som får ändrad undervisning, samt till en stor oro för familjerna beträffande vad som gäller och hur de ska kunna säkra barnens språkutveckling på bästa sätt. Det är fortsatt, en månad innan terminsstart, oklart hur undervisningen kommer att ske vid terminsstart höstterminen 2021, vilket även det skapar onödig oro hos både barn och föräldrar.

I sammanhanget har kommunen också underlåtit att samråda med den nationella minoriteten i fråga om sådant som berör dem. Samråd innebär strukturerad dialog, där nationella minoriteter bjuds in innan beslut är fattade eller långt gånget planerade. Därmed har kommunen brustit även i sin plikt för att informera och samråda på ett sätt som lagen kräver och som ger de av beslutet träffade individerna ett reellt inflytande i frågor som berör deras civila rättigheter. Vi, den sverigefinska föräldragruppen i Södertälje har inte fått information i god tid om beslutet att avveckla finskaundervisningen i tvåspråkiga klasser på Stålhamraskolan och därmed inte heller kunnat vara delaktig i beslutet på sättet som minoritetslagen förutsätter.

Frågan är därmed principiell – om kommunen kan flytta runt barn, avveckla undervisning utan som de verkar ett författningsstöd eller hänsyn till kommunens status som förvaltningskommun för finska, samt utan att ha den strukturerade dialogen med föräldrarna bryter man mot gällande rätt och konventioner. Man ska även vara noga med att inte uppfatta omorganiseringen som obetydlig, när undervisning i tvåspråkiga klasser väl är nedlagt kommer det vara en svår och lång process att få tillbaka det. Därför spelar det en stor roll att kommunen återkallar sitt beslut.

Vi, föräldrar till de drabbade eleverna på Stålhamraskolan kräver härmed att utbildningsnämnden river upp det ovannämnda beslutet och fortsätter med undervisning i de finska klasserna såsom det skett hittills. Det vore att på riktigt satsa på att bygga barn med starka kulturella identiteter och att ta sin roll som förvaltningskommun på allvar.

Minna Kitterfeldt, Niklas Kitterfeldt, Jouni Karppinen, Joni Hiltula, Jessica Öster, Jenna Laakso, Rickard Lommi, Riina Lehkonen och Taina Vähäkuopus

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel