Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Reningen i full gång – trots förbud

 
Striden om reningsdammarna i Ytterjärna
Visa alla artiklar

Från nyår får avloppsanläggningen i Ytterjärna inte användas. Ändå används den – och fosfor läcker ut i den övergödda fjärden.

Det porlar i den stora vattentrappan i Trädgårdsparken nedanför Kulturhuset i Ytterjärna. Tolv trappsteg, sedan rinner vattnet ner i en av de sju seriekopplade dammarna.

Här i parken, och i de fyra Nibbledammarna en bit bort, renas avloppsvattnet från Kulturhuset, Vidarkliniken, Örjanskolan och bostäderna i Skogsbrynsbyn. Totalt handlar det om tiotusentals liter per dygn.

Men reningen håller inte måttet. Det är i och för sig ingen nyhet. En konsult granskade anläggningen 2012 och kom fram till att de inte lever upp till dagens utsläppskrav. Vid provtagningar under 2012 till 2014 överskreds gränsvärdet för fosfor fyra av sex gånger.

Fosfor bidrar till övergödningen av Östersjön. Fjärden utanför har dessutom klassningen ”otillfredsställande ekologisk status”.

– Man har försökt, byggt om och till. Till slut går det inte. Man har låst in sig i ett system som inte längre fungerar tillräckligt bra, säger miljöinspektör Björn Pinner.

I september 2014 gjorde miljökontoret på Södertälje kommun en inspektion. Resultatet: förbud mot att använda befintliga avloppssystem från den första januari 2016.

– Vi ville få fart på ärendet. Det stod still och det var  tydligt att något behövde göras, säger Björn Pinner.

Avloppsanläggningen drivs av bolaget Frötallen, som ägs av antroposofiska Vidarstiftelsen. I september 2015 lämnade Frötallen in en anmälan om att få bygga ett nytt reningsverk och i december fattade miljönämnden beslut om ett antal villkor.

Nu har tidsfristen gått ut, men de utdömda avloppssystemen används ändå. Något alternativ finns inte och någon påföljd blir det inte. På miljökontoret har man börjat tröttna.

– Vi har förståelse för att ett så stort projekt tar tid, men vi är också angelägna om att det blir färdigt, säger Björn Pinner.

På miljönämndens möte i april lär politikerna sätta en ny tidsfrist, den här gången förenat med vite.

– Hade de kommit i gång i höstas, vilket vi hoppades, hade det inte behövts. Men anläggningen är inte beställd än, så nu ligger vi på lite extra, säger Björn Pinner.

Patrik Waldenström (MP) är miljönämndens ordförande.

– Självklart tycker jag inte alls om att det inte är klart. En tidsfrist ska hållas. Samtidigt vet jag att det här kommer att lösas när vi tar till det tunga artilleriet, säger han.

Frötallen lär få till någon gång i höst på sig att bygga en ny reningsanläggning.

Det blir ett system, ett reningsverk. Några dammar behålls som extra reningssteg. Utsläppskravet gällande fosfor blir strängare än det normala gränsvärdet.

– Eftersom fjärden är känslig tycker vi att det är motiverat, säger Björn Pinner.

”En process att välja rätt och få tillstånd”

En mångmiljonsatsning tar tid att genomföra, säger Hans Petter Sveen, ordförande för Frötallen, bolaget som driver avloppsanläggningen i Ytterjärna.

– Vi är inne på tredje året sedan prover visade förhöjda fosforhalter. Det är ändå en relativt kort tid för en tung investering som ska hålla länge. Det är viktigt att allt blir rätt, säger Hans Petter Sveen.

– Den senaste fördröjningen rör bygglovet – det har vi fortfarande inte. Utan bygglov kan vi inte göra en upphandling.

Borde ni ändå inte ha klarat tidsgränsen?

– Det är en process att välja rätt åtgärd och få alla tillstånd. Vi arbetar i samråd med miljökontoret.

Hans Petter Sveen accepterar kraven utan vidare, med tanke på det kritiska läge Östersjön är i.

– Självklart. Anläggningen var banbrytande på sin tid. Nu har tiden gått förbi den. Men reningen fungerar ändå bra under den varma delen av säsongen. Vi överskrider inte gränsvärdena konstant, men vid perioder av låg biologisk aktivitet i dammarna.

Allra helst hade Hans Petter Sveen velat ansluta Ytterjärna till stora Himmerfjärdsverket, som ligger bara några kilometer bort över vattnet. Men det hade blivit dubbelt så dyrt.

– Det är ett stort risktagande att investera så mycket pengar, nio tio

miljoner kronor, i ett eget reningsverk. Min kvalificerade gissning är att kravet på rening ökar i framtiden, till exempel vad gäller hushållskemikalier och läkemedelsrester. Då kan små reningsverk få det tufft.

En annan osäkerhetsfaktor är kommunens planer på avloppsledningar från Hölö till Himmerfjärdsverket.

– Då skulle vi plötsligt ha det kommunala nätet rakt utanför vår dörr och nya möjligheter att ansluta oss, säger Hans Petter Sveen.

Slamavskiljare, dammar och vattentrappor

Avloppsanläggningen i Ytterjärna består av två system: Nibbledammarna och dammarna i Trädgårdsparken. Reningen görs genom slamavskiljare, dammar för sedimentering och nedbrytning och vattentrappor för luftning. Systemet i parken har dessutom ett steg för fosforavskiljning. Vattnet går dels ut i fjärden, dels infiltreras det vid Ulvsundet.

Gränsvärdena för fosfor överskreds vid fyra av sex analyser 2012–2014. Som mest var mängden fosfor sex gånger gränsvärdet.

Dammarna har i stort sett aldrig grävts ur. Under åren har näringsämnen ansamlats på botten vilket gör att mer fosfor ibland läcker ut än vad som kommer in med avloppsvattnet.

Den konsult som anlitades 2012 konstaterade också att anläggningarna har problem ur lukt- och smittskyddssynpunkt. Det handlar bland annat om öppna markbäddar där avloppsvatten filtreras. ”Speciellt på sommaren kan det lukta illa”, säger miljöinspektör Björn Pinner.

Även i vattentrapporna kan det finns bakterier kvar. ”Det är inget problem om det är tydligt skyltat. Vattnet kan luftas på olika sätt – man måste inte ha vattentrappor, men det kan vara snyggt”, säger Björn Pinner.

Den anläggning som ska byggas ska kunna ta emot avloppsvatten från motsvarande 300 personer, men kan byggas ut. Alla dammar i området måste grävas ur och slammet tas om hand.

Mathias Jonsson [email protected]