Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regeringen satsar på Södertörns högskola

Nyligen presenterade regeringen den forskningspolitiska propositionen. Tillsammans med de satsningar som är kopplade till energiforskningspropositionen innebär det att anslagen för forskning och innovation höjs med över tre miljarder kronor till 2020.

Annons

Huvudentrén till Södertörns högskola i Flemingsberg.

Resurstillskotten går bland annat till satsningar kopplade till stora samhällsutmaningar som klimat, digitalisering, hälsa, hållbart samhällsbyggande och kvaliteten i den svenska skolan. Regeringen prioriterar också ökade anslag direkt till universitet och högskolor för att stärka långsiktigheten i forskning och högre utbildning.

Genom regeringens satsningar förstärks alla Stockholmsregionens tre stora universitet: Karolinska Institutet, Kungliga tekniska högskolan och Stockholms universitet. Det ökar vår regions attraktionskraft i den allt hårdare globala konkurrensen mellan olika storstadsområden för att locka investeringar och kompetens.

Regeringen gör dessutom en stor satsning på Södertörns högskola. Södertörns högskolas så kallade basanslag för forskning har varit betydligt mindre jämfört med andra högskolor med motsvarande storlek.

Det beror på att den förra borgerliga regeringen särbehandlade Södertörns högskola negativt i fråga om direkta anslag. De ansåg att forskningen vid Södertörns högskola huvudsakligen skulle finansieras via Östersjöstiftelsen.

Den tidigare politiken med att hålla Södertörns forskningsanslag på en låg nivå har hämmat högskolans möjligheter till utveckling. Regeringen förstärker därför de direkta forskningsanslagen till Södertörns högskola vid sidan av den finansiering som kan ges via Östersjöstiftelsen.

För att förbättra utbildningarnas forskningsanknytning kommer från och med 2018 de statliga högskolorna garanteras basanslag om minst 12 000 kronor per helårsstudent. Södertörns högskola ska inte utgöra något undantag från detta. Det är viktigt att de utbildningar som inte har en direkt Östersjökoppling ges en starkare forskningsanknytning – till exempel lärarutbildningarna.

Den tidigare politiken med att hålla Södertörns forskningsanslag på en låg nivå har hämmat högskolans möjligheter till utveckling.

Regeringen återkommer i budgetpropositionen för 2018 med de exakta anslagen för Södertörns högskola, men redan nu kan konstateras att basanslagen till högskolan kommer öka med cirka 20 miljoner kronor.

Södertörns högskola har allt sedan sin tillkomst 1996 gjort betydande insatser för att motverka segregation och att bredda rekryteringen till studenter från studieovana miljöer. Det har varit betydelsefullt för utvecklingen på Södertörn.

Högskolans nuvarande vision sätter fokus på hållbar samhällsutveckling, bildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor. I och med den satsning som nu görs på Södertörns högskola ges goda möjligheter att fortsätta förverkliga visionen.

Helene Hellmark Knutsson (S)

minister för högre utbildning och forskning

Ingela Nylund Watz (S)

riksdagsledamot Södertälje

Rasmus Lenefors (S)

oppositionsråd Huddinge

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons