Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Pensionerade psykologen anmäls igen: "Kan innebära fara för patientsäkerheten"

En legitimerad psykolog som inte längre är anställd på en Södertäljeklinik har än en gång anmälts till Inspektionen för vård och omsorg. Detta efter att nya uppgifter framkommit kring mannens yrkesutövning.

En numera pensionerad psykolog anmäls till IVO av Stockholms läns sjukvårdsområde. Psykologen har tidigare kritiserats av IVO, till följd av olämpligt bemötande på en klinik i kommunen. Orsaken är att ytterligare klagomål och polisanmälningar inkommit flera år i efterhand.

Enligt anmälaren Stockholms läns sjukvårdsområde finns det "skälig anledning att befara att den legitimerade psykologen kan utgöra en fara för patientsäkerheten".

Under åren 2012-2014 anmäldes psykologen till IVO tre gånger (läs mer om fallen nedan), och vid samtliga tillfällen riktade tillsynsmyndigheten kritik mot mannen. Klagomålen och en personutredning som gjordes av vårdgivaren ledde till att psykologen fick sluta vid kliniken. 2014 gjorde IVO en granskning av psykologen och efter att en polisanmälan inkom skulle vårdgivaren göra en lex Maria-anmälan.

Anmälan "A": Ska ha ring upp kvinnliga patienten "i egenskap av man"

Efter en anmälan från 2014 fann IVO brister "avseende respekt för patientens integritet, brister i dokumentation, bedömningsförfarande och kompetens vad gäller behandling". Enligt anmälan framkommer att psykologen enligt anmälaren "A" varit närgången i sitt sätt, gett anmälaren komplimanger, uppgett att han vill följa med i hennes bil och kommit med förslag att träffa anmälaren privat. Vidare anges att psykologen ringt hem till anmälaren ett stort antal gånger utan att det varit motiverat av vårdbehov. Vid ett samtal ska psykologen enligt anmälaren ha sagt att han ringde – inte i egenskap av psykolog – utan i egenskap av man.

Enligt psykologen själv har kontakterna med anmälaren "A" uteslutande varit professionella. Skälet till att han ska ha ringt anmälaren var av oro för hennes tillstånd. Han tillbakavisar att han velat träffa patienten privat och menar att det är anmälarens tolkning att det handlar om inviter.

IVO har tagit del av ljudinspelningar från sessionerna som man kunnat konstatera är autentiska, då de bekräftats av psykologen själv. IVO gör bedömningen att psykologen tar upp ämnen som inte är relevanta för behandlingen. Vidare är det "svårt att misstolka att psykologen uttrycker ett intresse för anmälaren då han bland annat uttalar klart att han önskar träffa anmälaren privat utanför mottagningen". Detta bedöms inte vara förenligt med god vård, respekt för patientens integritet och trygghet för patienten. IVO är även kritisk till dokumentationen och problembeskrivningen. Den diagnos psykologen ställde bedöms sakna grund. Den behandling som anmälaren senare fick bedöms inte motsvara den psykologiska behandlingen som beskrivs i journalen.

"Innehållet (från utskrift och ljudinspelningar) i behandlingen saknar till stora delar struktur och mening och kan inte heller bedömas vara krissamtal eller annan psykologisk behandling", skriver IVO.

Anmälan "B": Ska ha sagt "Jag har aldrig mött en så besvärlig person som du"

I en anmälan från 2013 framkommer att psykologen, enligt anmälaren "B", vid upprepade tillfällen ska ha sagt att han är "en av de bästa inom sitt behandlingsområde". Vidare anges att psykologen inte ska ha lyssnat på anmälaren eller försökt förstå hennes situation. Istället upplevde anmälaren det som att psykologen argumenterade emot och dominerade, han ska även ha ifrågasatt uppgifter om hennes bakgrund, känslor och åsikter. Anmälaren ska ha känt sig pressad att ge förväntade svar och liknade upplevelsen vid att sitta i en rättssal. Psykologen ska ha sagt "jag har aldrig mött en sådan besvärlig person som du". I journalen ska psykologen enligt anmälaren ha uppgett felaktiga uppgifter. Patienten kände sig efter besöket chockad och försämrad i sitt tillstånd.

Anmälaren valde därefter att inte återkomma till psykologen. När vårdcentralen skickade en remiss till annan vårdgivare för patienten skrev en allmänläkare att bedömningen från psykiatrin i Södertälje, "är den mest kränkande utredning läkaren någonsin sett journalföras".

I sitt yttrande efter den anmälan skrev psykologen att det var svårt att genomföra bedömningen för att anmälaren ifrågasatte frågorna. Psykologen tillbakavisar bestämt att han skulle ha ifrågasatt anmälarens person.

Anmälan "C": Ska ha skrikit "jag vill inte veta vad du varit med om"

I ytterligare en anmälan från 2013 framkommer att psykologen ska ha ägnat stor del av tiden under det första bedömningssamtalet åt att "skrytsamt och utlämnande berätta om sig själv". Vid det andra besöket upplevde anmälaren "C" psykologen som aggressiv och respektlös. Som exempel nämns då patienten ville beskriva sin situation, men psykologen ska ha reagerat genom att skrika "jag vill inte veta vad du har varit med om" och "vad vill du?". Efter att anmälaren tydliggjort att hon blivit upprörd av vad han sagt, bemötte psykologen det med att säga "Jag sätter inte upp någon ny tid. Du får höra av dig när du lugnat ner dig".

Psykologen förnekar att han skulle ha varit aggressiv eller skrikit åt anmälaren. Han skriver i sitt yttrande att han bedömt att anmälaren utsatts för "fel exponering" alternativt "felexponering", men det oklart vad han menar med då "denna term inte är etablerad eller känd inom psykologisk- eller psykoterapeutisk utredning eller behandling", enligt vad IVO erfar.