Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Öppet brev till Boel Godner om hjärt- och kärlsjukvården

Efter upphandling under 2017 har Stockholms läns landsting genom hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att lägga ner Hjärt- och kärlcentrum i Södertälje.

För dig som är pluskund [+]: Allan, 82 drabbad när Hjärt- och kärlmottagningen måste stänga 

Om Hjärt- och kärlcentrum läggs ner bortfaller omkring 10 000 patientbesök i Södertälje. Över 5 000 listade patienter med hjärt- och kärlsjukdomar kommer inte längre att få tillgång till den specialistvård i närområdet som de är beroende av och berättigade till. Det betyder att patienter med hjärtsjukdomar, ofta äldre med diabetes, inte får sin sjukdom adekvat utredd, behandlad och kontrollerad och att de därmed inte bara riskerar försämrad hälsa och livskvalitet utan även förkortad överlevnad.

Läs även: Hur kan vården hos hjärtspecialist i Stockholm vara närmare?

Hjärt- och kärlsjukdomar måste utredas på mottagningar med specialistkompetens, behandlas enligt moderna riktlinjer och följas upp på en mottagning i patientens närområde med kunnig och engagerad personal som erbjuder kontinuitet, lättillgänglig vård och kontinuerlig uppföljning under sjukdomsförloppet.

Inför landstingets allvarliga misstag gentemot Hjärt- och kärlcentrum kan man inte ge upp – gränsen för vad som tolereras är nådd.

Men nu ska alltså Hjärt- och kärlcentrum läggas ner. Med erfarenhet av landstingets tidigare fördelning och lokalisering av sjukvården i de södra delarna känner man en viss hopplöshet.

För dig som är pluskund [+]: Landstinget försvarar upphandlingen som tvingar Hjärt- och kärlcenter till nedläggning 

Men inför landstingets allvarliga misstag gentemot Hjärt- och kärlcentrum kan man inte ge upp – gränsen för vad som tolereras är nådd.

I upphandlingen tilldelades Aleris två mottagningar och Stockholm heart center tilldelades en. Det betyder att öppenvårdsmottagningar endast kommer att finnas på tre ställen – två i centrala Stockholm och en på halvtid i Handen. Man har valt entreprenörerna med de lägsta anbuden.

Tjänstemän med uppenbar inkompetens, påhejade av landstingspolitikerna som verkar ”ge fan” i patienterna i Södertälje, ansvarar för beslutet. De förstår inte att geografisk täckning av sjukvården är lika viktig som ekonomin och måste planeras tillsammans. För patienternas del, i synnerhet de med hjärt- och kärlsjukdomar, är närheten till specialistvård det absolut viktigaste. Södertäljeborna betalar landstingsskatt och förväntar sig inte att tillgängligheten till specialister ska vara sämre för dem än för de som bor i norra och centrala delarna av Stockholm.

Läs också: Jag är en solidarisk skattebetalare – tack vare hjärt- och kärlcentrum

Enligt uppgift finns fem hjärtläkare (kardiologer) på Södertälje sjukhus. tjänstemännen på landstinget tror och påstår att de ska kunna ta över Hjärt- och kärlcentrums 10 000 patientbesök per år. Granskning visar emellertid att dessa fem läkare på sjukhuset utöver mottagning inom sin specialitet även arbetar med jourverksamhet och allt annat inom invärtesmedicinen. Det begränsar deras möjlighet att koncentrera sig på hjärtsjuka patienter och erbjuda samma vård, utredningsmöjligheter, behandling och kontinuitet som patienterna får vid Hjärt- och kärlcentrum.

Läs Tomas Karlsson:  Landstinget nonchalerar Södertäljeborna – igen

Av ovanstående följer att landstinget inte bara kan välja entreprenörer med lägst anbud vid upphandlingar av sjukvård. Sjukvården måste fördelas geografiskt så att patienterna, särskilt äldre med hjärtkärlsjukdomar, har tillgänglighet till sjukvård i sitt närområde. Det är verkligen konstigt att man inte förstår ett så enkelt förhållande.

Läs också: Lever landstinget efter principen om likabehandling?

Oron i Södertälje bland befolkning och politiker har varit stor över de uppenbart dåliga besluten. Insändare och artiklar i LT och kontakter med tjänstemännen och styrande politiker i landstinget har hittills inte gett resultat. För någon vecka sedan skulle kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) och en liten grupp kommunpolitiker från Södertälje träffa ”äldrelandstingsrådet” Ella Bohlin i Stockholm. Mötet inhiberades i sista stund utan förklaring och kontakten har inte återupptagits.

Läs Tomas Karlsson: Folkstormen kring Hjärt- och kärlcentrum visar att landstinget måste byta karta

Det finns skäl att tro att ansvariga tjänstemän förskansar sig i landstingshuset i avvaktan på att missnöje och protester ska blåsa förbi och försvinna. Därefter kan försämringen fortsätta. Då har den vanliga svenska beskedligheten infunnit sig. Folket accepterar orättvisor och fogar sig i sitt öde.

Om det inte går att komma tillrätta med landstingets beslut är det rimligt att Boel Godner och de vaknare delarna av kommunfullmäktige för processen vidare, förbi landstinget, till regering och riksdag. Dels för att få beslutet om nedläggning av Hjärt- och kärlcentrum upphävt dels för att se till att landstinget fördelar sjukvården rättvist och inte prioriterar rikare områden och samtidigt beslutar om försämring för de fattigare – vi betalar samma landstingsskatt.

SO Ingemansson

medicine doktor, legitimerad läkare, Södertälje

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel