Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Petter Bergner: Samåk gärna men avstå svarttaxin hem från krogen

Annons

Svensken tycks inte vilja betala särskilt mycket för att bli skjutsad från punkt A till punkt B. Därom vittnat taxibranschens pressade tillvaro, men också en bestående efterfrågan på svarttaxi.

Svarttaxi är och förblir ett dåligt val.

Suget efter den billigaste resan tycks övervinna alla försök att täppa igen kryphålen. Efter tjänsten UberPop, som konstaterades vara olaglig taxiverksamhet och som avvecklades kort därefter, har nu ett nytt hot mot de seriösa taxiföretagen uppstått när svarttaxitjänster förmedlas i slutna Facebookgrupper.

Svenska Taxiförbundet har gjort en kartläggning av fenomenet, och enligt branschorganisationen finns det omkring 100 sådana svarttaxigrupper. Polisen borde med andra ord ta sig en närmare titt.

Tillgång till en digital plattform gör att dagens svarttaxiförare inte längre behöver stryka omkring och ragga kunder på det traditionella sättet. Föraren får snabba pengar och kunden får en billig resa från krogen, men vem tänker på tryggheten?

Osund konkurrens är ett problem både för välfärdens finansiering och för de seriösa aktörerna på marknaden. För den som vill betala anständiga löner, som har taxameter och som följer de regler som gäller, blir det svårt att konkurrera med de priser som en vanlig bilförare med rymligt samvete kan erbjuda.

I förlängningen kan svarttaxins utbredning hota taxibolagens blotta existens. Och om de seriösa aktörerna faller ifrån på olika håll i landet, vem ska då sköta den samhällsfinansierade trafiken? Och varför ska skattemoralen offras just när det gäller taxi? Alla vita jobb räknas. Det finns helt enkelt inget utrymme för mygel.

Att priserna pressas är givetvis inget problem så länge den skattskyldige följer lagen och gör rätt för sig i skattehänseende. Därför kan man mycket väl diskutera regelförenklingar, men förutsättningarna att kontrollera taxiverksamheten måste samtidigt vara tillfredsställande. Det finns med andra ord en gräns för hur långt man kan gå.

Taxibranschen är redan avreglerad. Det råder fri prissättning och fri etableringsrätt, och de kvarvarande bestämmelserna finns till av en anledning. Men kostnaden för att leva upp till reglerna ska inte vara högre än de måste vara, och visst bör digitaliseringens möjligheter tas tillvara. Härvidlag är taxiutredningen, som infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) har på sitt bord, på rätt spår.

Man bör ha en positiv syn på den framväxande delningsekonomin, men att bädda för ännu mer svarttaxi vore ett misstag. Som utredaren konstaterar kan människor gott skjutsa varandra, bara inte samåkandet blir en täckmantel för olaglig näringsverksamhet och undanhållande av skatt.

Den osunda konkurrensen är nämligen inte modern och hipp. Den är bara osund. De kunder som stödjer denna ljusskygga verksamhet borde tänka om och stänga dörren till svarttaxin.

Mer läsning

Annons