Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sälj statliga bolag – bygg ny bro i Södertälje

Annons

Debattörerna vill komplettera motorvägsbron i Södertälje med ytterligare en bro.

Oavsett regering har Sverige under en lång rad år haft finansministrar som varit ovilliga att låna pengar för att investera i transporter. Det är naturligtvis oerhört viktigt att staten inte drar på sig en ökad statsskuld i onödan. Alltför många regeringar runtom i världen har visat upp ett ekonomiskt lättsinne. Samtidigt sätter det svenska systemet hämsko på samhällsnyttiga investeringar.

Nu har Trafikverket förslagit hur transportsystemet ska utvecklas och länsstyrelsen i Stockholm skickat ut sitt förslag för Stockholms län. Tyvärr kommer remissinstanserna upptäcka att väldigt mycket saknas i planerna. En tvärförbindelse i södra Stockholmsregionen har funnits med i planeringen i decennier, men fortfarande saknas cirka fem miljarder kronor i finansiering.

Ingenting finns heller avsatt för en östlig förbindelse, som gör att Stockholm får en ringled, eller för Tvärbanan, en viktig förlängning under Saltsjön.

I juni 2016 visade en lastbilsolycka på Södertäljebron precis hur sårbart vårt vägnät är på avgörande punkter. All trafik till Stockholm söderifrån passerar en och samma bro. Inga pengar finns avsatta för att bygga bort denna säkerhetsrisk.

Det finns en oerhört lång lista över projekt som fått prioriteras bort, fastän den samlade bedömningen är att de är nödvändiga för att Stockholmsregionen – Sveriges ekonomiska motor – ska kunna fortsätta leverera den tillväxt som hela landet är beroende av.

Länsstyrelsen i Stockholms län har haft ungefär 200 miljoner kronor att fördela som inte redan varit öronmärkta för olika insatser. Samtidigt konstaterar länsstyrelsen att de samlade behov som länets kommuner redovisat snarare skulle kräva investeringar i storleksordningen 200 miljarder kronor.

200 miljoner kontra 200 miljarder.

Det behövs nya resurser för att kunna genomföra de investeringar som Stockholmsregionen behöver. Ett sätt att öka de tillgängliga medlen som går att använda till att investera utan att låna pengar eller höja skatterna är att staten säljer en del av sin stora företagsportfölj. Pengarna kan då användas till viktiga investeringar i infrastruktur.

Staten behöver inte äga alls så många bolag som den gör i dag. Däremot har staten det obestridliga ansvaret för att se till att Sverige har en infrastruktur för trafiken på plats.

I dag äger staten företag för hundratals miljarder kronor. Bara under år 2016 ökade statens bolagsportfölj i värde med cirka 80 miljarder kronor.

En del bolag fyller en viktig samhällsfunktion just i statlig ägo och bör därför behållas, men i många fall kan vi ifrågasätta varför staten ska äga bolag på en konkurrensutsatt marknad.

De börsnoterade bolagen Telia och SAS bör ligga i första ledet bland bolag som kan säljas, men även Apoteket, banken SBAB och Bilprovningen är exempel på bolag som finns på marknader där staten snarare bör vara den som rättvist reglerar marknaden än en aktör som konkurrerar på den.

Även på infrastrukturområdet kan vi fundera på om det verkligen är nödvändigt att staten agerar via helägda bolag. I Danmark är Köpenhamns lufthavn, som driver Kastrups flygplats, ett av landets största börsnoterade bolag. Varför skulle inte Swedavia som äger många svenska flygplatser kunna börsnoteras på samma sätt?

Två andra helägda bolag på transportsidan är SJ och Green Cargo. Sedan järnvägstrafiken avreglerades har de verkat på en marknad i konkurrens med andra bolag. Om vi kan göra viktiga nya investeringar i järnvägsnätet möjliga genom att sälja bolag vore det värt att gå vidare.

Staten behöver inte äga alls så många bolag som den gör i dag. Däremot har staten det obestridliga ansvaret för att se till att Sverige har en infrastruktur för trafiken på plats.

Det är den som skapar förutsättningar för vårt land att utvecklas och behålla sin position som ett av världens mest framgångsrika och välmående länder.

Karl Henriksson (KD)

ordförande för beredningen för trafikplanering och kommunalråd i Huddinge

David Winerdal (KD)

gruppledare, Södertälje

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons