Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det behövs en ny säker passage över Södertälje kanal

Annons
Saltsjöbron och motorvägsbroarna går över Södertälje kanal.

Södertörns näringsliv har en av landets kraftigaste tillväxttakter och står för betydande delar av landets exportintäkter. För att tillväxten fortsätta krävs att infrastrukturen för gods och arbetspendling förbättras i takt med att Södertörn växer.

De åtta södertörnskommunernas uttalade ambition är att skapa förutsättningar för minst 100 000 nya arbetstillfällen och minst 72 000 bostäder till 2030.

Företagen på Södertörn växer redan i dag, bara Scania har idag över 16 000 anställda. Näringslivets möjligheter att kompetensförsörja är inte optimal, det är i dag svårt att pendla till Södertörn från stora delar av länet, men även inom Södertörn.

Tvärförbindelse Södertörn skulle göra det möjligt för företagen att rekrytera arbetskraft från alla delar av Södertörn. Med ett ökat företagande och fler arbetsplatser på Södertörn ökar möjligheten till sammanhållning och social hållbarhet i regionen med ett större utbud av arbetsplatser och kompetens.

Det ligger i hela regionens intresse att bättre inkludera alla delar av länet i Stockholms arbetsmarknadsregion, med en attraktiv kollektivtrafik där det är möjligt att arbetspendla utan att fastna i oändliga köer. För en alltför stor andel som pendlar på Södertörn idag så tar alternativet att resa med kollektivtrafik mer än dubbelt så lång tid som att resa med egen bil.

Men för att regionen ska fungera krävs inte bara fungerande arbetspendlingsmöjligheter, det krävs också en kraftig satsning på godsinfrastrukturen i regionen. Kommunerna och näringslivet på Södertörn står tillsammans redo att bidra till denna utveckling.

Allt gods kan inte gå på järnväg och därför krävs kapacitetsstarka, hållbara väganslutningar för framtidens transporter.

Sjöfarten är på stark frammarsch och på Södertörn förbättras förutsättningarna genom byggandet av Norviks hamn och farleden in till Södertälje. Det gods som kommer till Stockholmsregionen sjövägen och lastas av i Norviks eller Södertälje hamn kräver en kortare sluttransport. Det kan vara till ett företag, logistikcentrum, ett lager, ett varuhus eller dylikt. Detta kräver investeringar i de anslutande vägarna och järnvägarna.

Allt gods kan inte gå på järnväg och därför krävs kapacitetsstarka, hållbara väganslutningar för framtidens transporter. I dag saknas två av de viktigaste länkarna i detta system – Tvärförbindelse Södertörn som kopplar ihop förbifart Stockholm och väg 73 samt en ny säker passage av Södertälje kanal, bro eller tunnel i en annan korridor än dagens motorvägsbroar.

Denna sårbarhet är inte acceptabel för det näringsliv som bygger sin verksamhet på just in time-leveranser från underleverantörer, att medarbetarna kommer till jobbet och att slutprodukter kan levereras till kunder i Sverige och utomlands i tid.

Riskera inte den positiva utvecklingen på Södertörn. Tillsammans kan vi inte nog understryka vikten av att Tvärförbindelse Södertörn och en ny säker passage av Södertälje kanal säkras full finansiering i Nationell transportplan för åren 2018–2029.

Kent Conradsson

executive vice president human resources, Scania

Derek Seaborn

head of Sweden operations, Astra Zeneca

Claes Jerveland

vd, Volkswagen group Sverige

Rickard Niedomysl

managing director Sweden & Norway, Havi Logistics

Bengt Bengtsson

regionordförande Företagarna

Ebba Östlin

kommunstyrelseordförande Botkyrka

Meeri Wasberg

kommunstyrelseordförande Haninge

Daniel Dronjak

kommunstyrelseordförande Huddinge

Bob Wållberg

kommunstyrelseordförande Nykvarn

Patrik Isestad

kommunstyrelseordförande Nynäshamn

Lennart Kalderén

kommunstyrelseordförande Salem

Boel Godner

kommunstyrelseordförande Södertälje

Fredrik Saweståhl

kommunstyrelseordförande Tyresö

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons