Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Olsson: Vi har långt kvar att gå

Skärpta regler för jäv och sekretess. Skapa en ny anda. Svenska Akademien måste göra om mycket i sitt sätt att arbeta, säger ständige sekreteraren Anders Olsson till TT. – Men vi har långt kvar att gå.

I ett hett emotsett pressmeddelande meddelar Svenska Akademien att man beslutat sig för att lämna över den advokatutredning som undersökt ledamöternas koppling till den så kallade kulturprofilen till rättsvårdande myndigheter. Ekobrottsmyndigheten bekräftar att de tagit emot handlingar från kulturinstitutionen.

Till TT säger Anders Olsson, som är ständig sekreterare tills vidare, att Akademien har haft en "djup kris med stora problem och stridigheter".

– Hela våren har varit slitsam. Vi har en rad planer och är bara i början av processen.

Han hoppas att Akademien ska få tillbaka de ledamöter som hoppat av, och säger att man nu har tre viktiga frågor framför sig.

– Det gäller advokatutredningen, hur vi ska handskas med rapporten och det som kom i dagen i november förra året. Det andra är prisarbetet i Akademien och frågan om jäv. Brotten mot jäv och sekretess är mycket allvarliga, men det rör sig om ett delat ansvar. Akademien måste bli mycket bättre på att följa reglerna, och ska tillsätta en särskild grupp som ska arbeta med de frågorna, säger Olsson.

Kjell Espmark, som lämnade sin stol i Svenska Akademien för två veckor sedan, säger till Aftonbladet:

– Det är utomordentligt fint att utredningen lämnas över till rättsvårdande myndigheter. Det är vad jag har önskat hela tiden, säger han och tillägger att han i övrigt inte vill uttala sig, då arbetet kring Akademien befinner sig i en ”väldigt ömtålig fas”.

Åsa Arping, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, skriver i en kommentar till TT att det är bra att Akademien ser över organisationen och har insett allvaret i kritiken, "om än alldeles för sent". Hon anser även att advokatutredningen "självfallet bör offentliggöras" samt att det framstår som "djupt orättfärdigt" att den tidigare ständiga sekreteraren Sara Danius fick träda åt sidan.

"Akademien bör enhälligt sträva efter att hon ska komma tillbaka, åtminstone till sin stol", skriver hon.

Hillevi Ganetz, professor i genusvetenskap och medieforskare vid Stockholms Universitet, var en av de drivande bakom det andra forskaruppropet. Hon säger att Akademiens pressmeddelande är ett steg framåt.

– Men det handlar inte bara om att skriva saker utan också om att göra. Än så länge är det svårt att säga att det räcker med det här pressmeddelandet, vi måste också få se resultat, säger hon.

Elise Karlsson är en av de 18 kvinnor som vittnat i Dagens Nyheter om sexuella trakasserier från kulturprofilen. Hon anser inte att pressmeddelandet och slutsatserna i det återupprättar förtroendet för Akademien.

– Tvärtom blir det rätt märkligt att man nu plötsligt känner att man kan lämna över advokatutredningen till myndigheterna, efter att man så länge motsatt sig det. Att det krävdes den kvinnliga ledarens avgång för att man plötsligt skulle kunna genomföra en sådan handling, säger hon.

TT: Är det i dina ögon ändå inte bra att Akademien nu överlämnar advokatutredningen till rättsapparaten?

– Det är ju det positiva, sedan fanns det väldigt lite om vilka konkreta åtgärder de kommer att vidta för att verkligen ta itu med den här jävsproblematiken.

Förläggaren Svante Weyler säger att de slutsatser som Akademien kommit fram till är "så mycket som man kan begära av den här Akademien eller av dem som är kvar i den nu", och att de förmodligen kommer "bromsa förfallet".

– Pressmeddelandet säger egentligen två saker: vi vet i vilken värld ni lever och vi vill leva i samma värld som ni. Det finns en verklighetstillvändhet i detta pressmeddelande som jag inte sett tidigare, säger han.

– Det andra viktiga är att de säger själva att "vi behöver ta hjälp av omvärlden. Vi behöver skaffa oss juridisk kompetens." Det behöver inte betyda en jurist i Akademien, det kan betyda att de frågar en jurist om saker och ting. Jag tror att de lät bli att göra det på ett fullständigt absurt sätt och tänkte att de kunde hantera det själva, men det tyckte ingen annan, säger han.

Sara Haldert/TT

Beatrice Nordensson/TT

Miranda Sigander/TT

Erika Josefsson/TT

Fakta: Akademiens slutsatser

"Akademiens ledamöter medverkade till advokatutredningen genom att beskriva det inre arbetet i Svenska Akademien. För att kunna göra detta utan att bryta mot stadgarna, gavs de en garanti att utredningen inte skulle publiceras. Akademien har dock bestämt sig för att omedelbart överlämna utredningen till rättsvårdande myndigheter", skriver Akademien i sitt pressmeddelande.

Akademien skriver även att det utretts om den så kallade kulturprofilen genom sin nära relation med en av ledamöterna har "haft något direkt eller indirekt inflytande på Akademiens beslut om priser, stipendier och ekonomiskt bistånd".

En lång rad intervjuer med personer i och utanför Akademien, samt en ingående analys av arbetsrutinerna, har lett till utredningens slutsats att "sådant inflytande inte har förekommit", skriver Akademien.

Utredningen visar dock att beslutsprocessen för ekonomiskt stöd till den så kallade kulturprofilens verksamhet "stod i strid med Akademiens jävsregler, eftersom en ledamot var delägare i det handelsbolag som mottog bidragen. Detta förhållande borde Akademien ha informerats om eller skaffat sig kännedom om. Bättre rutiner hade kunnat förhindra detta".

Utredningen visar också att brott mot Akademiens sekretessregler har förekommit när det gäller arbetet med Nobelpriset i litteratur.

Akademien skriver även att det, vid sidan av utredningen, har framkommit att man i december 1996 tog emot ett brev där avsändaren uppmärksammade Akademien på misstänkta sexuella övergrepp som ska ha skett i samband med den så kallade kulturprofilens verksamhet.

"Svenska Akademien beklagar djupt att brevet lades åt sidan, vilket ledde till att inga åtgärder vidtogs för att utreda saken" så att fortsatta utbetalningar till verksamheten hade kunnat stoppas, skriver man.

Angående de anklagelser som har riktats mot kulturprofilen i Dagens Nyheter skriver Akademien:

"Utredningen visar att oacceptabelt beteende i form av oönskad intimitet har förekommit, vilket dock inte var allmänt känt i Akademien. Inte heller något som kan rubriceras som straffbara sexuella övergrepp har varit känt inom Akademiens krets."

Enligt Akademien har Nobelpriset i litteratur tagit stor skada av publiciteten kring Akademiens kris:

"Vi måste ta denna fråga om legitimitet på största allvar. Vi vill understryka att Svenska Akademiens Nobelkommitté – den arbetsgrupp som förbereder prisdiskussionerna och avger rekommendationer inför prisbeslutet – är intakt och har genomfört sitt arbete på gängse sätt under våren".

Man välkomnar samtidigt de stadgeändringar som kungen aviserade tidigare i veckan:

"Helt i samklang med Svenska Akademiens vilja har H.M. Konung Carl XVI Gustaf i veckan tagit beslutet att förtydliga stadgan om utträde, där han meddelar att det ska bli möjligt att lämna Akademien på egen begäran. Detta är i linje med rådande rättsbegrepp och kommer att göra det lättare att välja in nya ledamöter."

Svenska Akademien skriver att man ska se över sina jävsregler och att man måste förstärka sin juridiska kompetens:

"Jävsreglerna ska också ses över och det kommer att skapas bättre rutiner för kommunikationen inom Akademien men också med omvärlden. Till de konkreta åtgärder som nu planeras hör också en förstärkning av Akademiens juridiska kompetens för att bistå vid organisatoriska förändringar och förändrade tolkningar av stadgarna. Ytterligare förändringar i regelverk och arbetsformer kommer att ske med ambitionen att skapa en större öppenhet kring Akademien och dess verksamhet än vad som hittills varit fallet."

Man skriver också åtgärderna bara är "ett första steg på vägen, och att den process som ligger framför oss kommer att ställa ökade krav på oss alla".

"Alla förändringar kan inte genomföras omgående och en del kommer att kräva ytterligare utredningar och diskussioner. Förändringsarbetet har påbörjats och kommer att fortsätta i en nära dialog med det omgivande samhället".