Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Nytt mediestöd ger bättre förutsättningar för lokal journalistik

Mediepolitiken har varit en av S–MP-regeringens mest framgångsrika politikområden. Efter uppgörelsen kring den på papperet till synes olösliga frågan om att avveckla tv-licensen och få till stånd en långsiktigt hållbar finansiering som samtidigt stärker public service oberoende, har regeringen nu också nått en uppgörelse med Vänsterpartiet och de fyra allianspartierna om ett breddat mediestöd.

Lösningen blev att föra samman det bästa från två världar – det vill säga från både dagens presstöd och från medieutredningens förslag. Å ena sidan förstärks det befintliga presstödet med ökade stödnivåer. Å andra sidan införs ett teknikneutralt mediestöd riktat till nyhetsredaktioner som etableras i så kallade vita kommuner, de orter där det i dag saknas eller är en väldigt bristfällig nyhetsbevakning.

Orsaken till att dagens presstöd behöver utvecklas är den allvarliga utvecklingen där allt fler orter står utan kontinuerlig nyhetsbevakning, delvis som resultat av en snabbt krympande marknad för dagspressen.

Journalistik är en av demokratins hörnpelare, med uppdrag att granska makthavare, förmedla kunskap kring komplexa frågeställningar och fördjupa samhällsdebatten. Utan nyhetsredaktioner är det svårt att föreställa sig en vital demokrati. 

Journalistik är en av demokratins hörnpelare, med uppdrag att granska makthavare, förmedla kunskap kring komplexa frågeställningar och fördjupa samhällsdebatten.

Enligt Medieutredningen anser 43 procent att det ibland eller ofta sker stora förändringar i närmiljön utan att de blivit tillräckligt informerade medan det ännu fanns en chans att påverka. För att vända en utvecklingen med krympande lokalredaktioner måste mediestödet stärkas. 

Den uppgörelse som har träffats innehåller fyra delar:

1) Ett nytt stöd införs för journalistik i områden som är svagt eller inte alls bevakade. Stödet går till det redaktionella arbetet utan att krav riktas på i vilket medium nyheterna förmedlas. Ett tak på hur stort stödet kan vara sätts till en miljon kronor per område, vilket som utgångspunkt ska vara en kommun. En och samma aktör kan däremot etablera verksamhet i flera kommuner.

2) Vidareutvecklat teknikneutralt innovations- och utvecklingsstöd. Stödet breddas till att också inkludera aktörer som enbart förmedlar nyheter digitalt, men görs samtidigt spetsigare med betoning på utveckling och innovation och att syftet ska vara att med redaktionellt innehåll av hög kvalitet främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet. 

3) Nuvarande presstöd till den tryckta pressen förlängs och höjs samtidigt för medel- och högfrekventa tidningar med cirka tio procent, upp till det tak som även finns i dag på 40 miljoner kronor per år.

4) Det särskilda distributionsstödet för samdistribution av papperstidningar förlängs och höjs med 50 procent, för att säkerställa att tidningar kan distribueras även utanför de större städerna. 

Ambitionen är att förslagen om nytt mediestöd ska behandlas av riksdagen i vår och gälla från och med årsskiftet. För att finansiera dessa förstärkningar höjs anslaget för det statliga mediestödet med 55 miljoner kronor för år 2019 och med ytterligare 55 miljoner kronor från och med år 2020 – en förstärkning på närmare 20 procent jämfört med dagens presstöd. Full enighet finns mellan de sju partierna även kring budgeten.

Med denna breda politiska uppgörelse har Miljöpartiet agerat för att säkerställa att mediestödet finns kvar oavsett regering. Styrkan i uppgörelsen är samtidigt att alla nyhetsförmedlare, oavsett om man driver en traditionell dagstidning eller om man agerar helt utifrån digitala plattformar, ges förutsättningar att utveckla verksamheten.

Niclas Malmberg (MP)

mediepolitisk talesperson

Mats Pertoft (MP)

riksdagsledamot Stockholms Län

Jonny Elzaouki (MP)

vice ordförande kultur och fritidsnämnden Södertälje

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel