Annons
Vidare till lt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Nu behövs en krisplan

Den svåra torkan som drabbat Sveriges lantbrukare under året påverkar inte bara fodertillgång till mjölk- och köttdjur eller hästnäringens drygt 355 000 hästar. Den påverkar även grödor som gör att vi får mat på borden. Med skördar långt under normalnivå är situationen så allvarlig att många lantbrukare riskerar att måsta nödslakta sina djur och stora inkomstbortfall på grund av minskade volymer av grovfoder, säd och grönsaker.

I dag genomförs heroiska insatser av civila och personer inom näringsliv och kommuner runt om i landet men det räcker inte. Centerpartiet uppmanar regeringen till att ta initiativ och samla alla nödvändiga krafter i detta arbete.

Torkan påverkar även möjligheten till att öka Sveriges livsmedelsförsörjning, vilket är livsviktigt att uppnå om vi ska klara oss vid en krissituation som innebär att import av mat inte är möjlig.

Det akuta läget visar det stora behovet av omedelbar risk- och sårbarhetsanalys på nationell, regional och lokal nivå som åtföljs av handlingsplaner och som bör initieras av regering och myndigheter som med näringsliv och civilsamhälle.

I dag genomförs heroiska insatser av civila och personer inom näringsliv och kommuner runt om i landet men det räcker inte. Centerpartiet uppmanar regeringen till att ta initiativ och samla alla nödvändiga krafter i detta arbete.

Centerpartiet har tidigt tagit initiativ för att hitta lösningar på rådande utmaning och har också gång på gång lyft behovet av att stödja Sveriges inhemska livsmedelsproduktion och för att åtgärder snabbt ska komma på plats.

Vi har agerat för att lindra den akuta situation som råder för de drabbade och begärt av EU-kommissionen att de möjliggör de stödsystem som finns fullt ut.

Vi har agerat för att Länsstyrelser ska samordna och upprätta krisplaner i samarbete med aktörer inom och mellan regioner och också uppmanat kommuner att upplåta grönområden för foderskörd och bete till drabbade lantbrukare och hästägare.

Vi har agerat för att regeringen ska agera mer kraftfullt och säkerställa undantag från EU-regelverk exempelvis genom att kommuner ges möjlighet att för en kort tid enbart upphandla svenskproducerad mat och uppmanar EU-kommissionen att utnyttja EU:s krisfonder och skyndar på utbetalningen av jordbruksstöden.

Vi har agerat för att Länsstyrelser ska samordna och upprätta krisplaner i samarbete med aktörer inom och mellan regioner och också uppmanat kommuner att upplåta grönområden för foderskörd och bete till drabbade lantbrukare och hästägare.

Vi välkomnar redan gjorda undantag för foder som givits från Länsstyrelse och krav och även insatser där kommuner med fler som upplåter mark. Framöver ser vi att för krav/ekobönder kan fler undantag och mer samordning av marker behövas också för att undvika nödslakt.

Centerpartiet anser att systemen för livsmedelsförsörjning måste ses över. Vi vill att regeringen omgående sammankallar en kriskommission där handeln, politiken, myndigheter och lantbruksnäringen ingår och som gör handlingsplaner för kort och lång sikt.

Dagens situation visar hur sårbart Sverige är och pekar med all tydlighet på hur stora behoven är. Nu måste ansvarig regering och myndigheter agera!

Fredrick Federley, (C)

Europaparlamentariker

Kristina Yngwe, (C)

Miljöpolitisk talesperson och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet

Ann-Christin L Frickner, (C)

Gruppledare Upplands Väsby kommun, samordnare (C) hästnätverk

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel