Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nej till vinstsyftande aktörer i vården i Södertälje

Annons

Södertälje sjukhus.

Den utredning av Stockholms sjukvård som Socialdemokraterna beställt förespråkar en återgång till geografiskt områdesansvar i sjukvården och pekar ut Södertälje som ett område som, eftersom det är tydligt geografiskt avgränsat och har ett nyligen upprustat sjukhus, skulle vara en lämplig plats att börja på.

Vänsterpartiet håller helhjärtat med utredaren Göran Stiernstedt om behovet av geografiskt områdesansvar för patienterna. Vi har saknat detta system sedan det avskaffades av de borgerliga 2008 (till förmån för vårdvalssystemet), och under flera års tid konsekvent föreslagit att återinföra det. Som det ser ut i dag går ideologiskt motiverade privatiseringar före våra medborgares behov av sjukvård.

Vi vill att primärvården, det vill säga vårdcentralerna, får en ledande roll i områdesansvaret, och att de ska bedriva förebyggande och hälsofrämjande verksamhet i sina respektive områden. Vi vill se ett sammanhängande system, där allt från äldrecentraler och barnmorskemottagning och BVC, till psykiatri- och missbruksvård ingår.

Förebyggande folkhälsoarbete bedrivs med fördel i samverkan mellan landstingsdriven sjukvård och hemtjänst i kommunal regi. I Norrtälje har vårdbolaget Tio100, som är en vårdsamverkan mellan kommun och landsting, fått mycket goda resultat – vården har blivit bättre, är effektivare och patienterna mycket nöjdare.

Vi ställer oss frågande till om detta är den nya socialdemokratiska politiken – står S verkligen bakom detta förslag?

Men vi är inte överens med Göran Stiernstedt vad gäller vem som ska få ansvaret för området. Han föreslår att låta en privat, vinstsyftande aktör axla områdesansvaret. Han säger sig vilja bygga vidare på Stockholms stora utbud av privat vård, vilket i våra öron inte låter som ett sätt att tillgodose vårdbehoven. Vi ställer oss frågande till om detta är den nya socialdemokratiska politiken – står S verkligen bakom detta förslag?

Oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S) tillsammans med den av partiet utsedda utredaren Göran Stiernstedt. Stiernstedt har tittat på hur effektiv och bra vården är i Stockholmsregionen.

Privata bolag gör vinster åt sina aktieägare. Det är deras uppgift. Vi vill att skattepengarna, varenda krona, ska komma patienterna till del. I stället för att ge ett privat, vinstdrivande företag chansen att tjäna pengar på Södertäljebornas sjukvård, vill vi ge det offentliga chansen att tillsammans utveckla en kostnadseffektiv sjukvård som utgår från våra behov.

I övrigt instämmer Vänsterpartiet med flera av utredningens slutsatser, exempelvis att det dryga 30-tal vårdval som det borgerliga styret infört de senaste tio åren allvarligt har splittrat Stockholmsjukvården. Det är en fragmentiserad vård utan samverkan som patienterna går vilse i. För att inte tala om hur kostnadsdrivande de är.

Låt oss gemensamt sörja för Södertäljebornas sjukvård, utifrån våra behov. Och se till att skattemedlen stannar här och inte hamnar i vårdbolagens kistor.

Kerstin Pettersson (V)

ordförande Vänsterpartiet Södertälje

Isabell Flygare (V)

landstingsfullmäktigeledamot

Gunilla Roxby Cromvall (V)

gruppledare Stockholms läns landsting

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons