Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mer fakta och konkreta förslag gynnar klimatdebatten

Annons

Det är välkommet med debatt om klimatpolitiken, men Erik Stenborgs inlägg (LT, 16 maj) som svarar på vår artikel bygger tyvärr på flera felaktigheter. Han presenterar inte heller några egna lösningar. Den typen av debatt tar oss inte närmare klimatmålen.

För Miljöpartiet är det tydligt att politiken måste agera kraftfullt och använda befintlig kunskap för att minska utsläppen, så att vi klarar klimatmålen.

Anmäl text- och faktafel

Att fasa ut fossil energi som kol och olja är avgörande för att vi ska klara omställningen. Utbyggnaden av förnybar energi behöver gå betydligt snabbare i EU. I ett svenskt perspektiv handlar det till stor del om att bygga ut vindkraft och även solceller samt att jobba med energieffektiviseringar.

En fördel med vindkraften i Sverige är att den produceras i olika delar av landet och att Sverige är avlångt, det är alltså sällan samma vindförhållanden i hela landet. För att påskynda utbyggnaden av förnybar energi vill Miljöpartiet ta bort subventioner till fossil energi och bland annat införa en miniminivå för koldioxidskatt inom EU.

Stödet hade alltså bred spridning över landet och skapade ett rejält uppsving för elcyklar.

Erik Stenborg hävdar att Miljöpartiet är ett storstadsparti för att vi infört ett stöd för elcyklar, ett felaktigt argument som även andra debattörer tyvärr använder. Halland, Gotland, Blekinge och Skåne är de län där störst andel av befolkningen har sökt och fått detta stöd, den informationen finns lätt att nå på Naturvårdsverkets hemsida. Stödet hade alltså bred spridning över landet och skapade ett rejält uppsving för elcyklar.

Det stämmer att Miljöpartiet i regering infört ett system med bonus för bilar med låga utsläpp (till stor del elbilar). Andelen sålda elbilar ökar nu mycket kraftigt, vilket är glädjande. För att få bonusen måste bilen ha samma ägare under minst sex månader, det stämmer alltså inte att den som köper en elbil omedelbart kan sälja vidare bilen och ändå få bonusen.

Flygandet måste minska om vi snabbt få ner utsläppen så att vi klarar klimatmålen. Det är ett av skälen till att Miljöpartiet i regering infört en flygskatt i Sverige i likhet med exempelvis Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Norge. För att skapa ett alternativ till flyget på fler sträckor ser Miljöpartiet att det behövs stora satsningar på befintlig och ny järnväg i EU.

Miljöpartiet kommer att fortsätta kampen för kommande generationers livsförutsättningar.

Pär Holmgren (MP)

toppkandidat till EU-parlamentet

Naiara Pereira Cunha (MP)

Södertälje, kandidat till EU-parlamentet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons